سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

کمک کنید مرا سمت کربلا ببرید

و قبل از این که مرا هم از این سرا ببرید

کمک کنید مرا سمت کربلا ببرید

 

تمام قامت من را شکسته داغ حسین

کمک کنید مرا دست بر عصا ببرید

 

درآن غروب فدایش شدم قبول نکرد

اگر که قابلم اکنون مرا فدا ببرید

 

کمی زخون دل عمّه رنگ بردارید

برای موی سفیدم کمی حنا ببرید

 

به خیمه سوختم امّا دوباره می‌سوزم

در آفتاب اگر بستر مرا ببرید

 

کنار بستر من روضه‌ای بخوانید و

مرا میان همین اشک و گریه‌ها ببرید

 

همان که خون سرم پای نیزه‌اش می‌ریخت

مرا به دیدن خورشید نیزه‌ها ببرید

 

همان کسی که سرش زیر دست و پا افتاد

مرا به شکوه از آن شام پر بلا ببرید

 

مرا لباس اسیری کفن کنید و سپس

حسین حسین بگویید و کربلا ببرید

کمک کنید مرا سمت کربلا ببرید

و قبل از این که مرا هم از این سرا ببرید

کمک کنید مرا سمت کربلا ببرید

 

تمام قامت من را شکسته داغ حسین

کمک کنید مرا دست بر عصا ببرید

 

درآن غروب فدایش شدم قبول نکرد

اگر که قابلم اکنون مرا فدا ببرید

 

کمی زخون دل عمّه رنگ بردارید

برای موی سفیدم کمی حنا ببرید

 

به خیمه سوختم امّا دوباره می‌سوزم

در آفتاب اگر بستر مرا ببرید

 

کنار بستر من روضه‌ای بخوانید و

مرا میان همین اشک و گریه‌ها ببرید

 

همان که خون سرم پای نیزه‌اش می‌ریخت

مرا به دیدن خورشید نیزه‌ها ببرید

 

همان کسی که سرش زیر دست و پا افتاد

مرا به شکوه از آن شام پر بلا ببرید

 

مرا لباس اسیری کفن کنید و سپس

حسین حسین بگویید و کربلا ببرید

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×