سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

گریه کرده‌ام

هر روز پای منبر تو گریه کرده‌ام

بر روضۀ مکرّر تو گریه کرده‌ام

 

هر روز پا به پای سرت سنگ خورده‌ام

هر شب به زخم حنجر تو گریه کرده‌ام

 

گه در تنور، گه به سنان، گاه بر درخت

با بی قراری سر تو گریه کرده‌ام

 

پای اذان مأذنه‌ها، کوفه تا به شام

یاد نماز آخر تو گریه کرده‌ام

 

یک اربعین به نیزه نشستی مقابلم

یک اربعین برابر تو گریه کرده‌ام

 

یک اربعین ز اشک رباب، آب شد دلم

یک اربعین به اصغر تو گریه کرده‌ام

 

یک اربعین به نیزه سرِ ماه دیده‌ام

در سایۀ برادر تو گریه کرده‌ام

 

با بلبلان گلشنت، ای باغبان عشق!

بر لاله‌های پرپر تو گریه کرده‌ام

 

با یاد قتلگاه تو و بانگ یا بُنیّ

با گریه‌های مادر تو گریه کرده‌ام

 

از آن شبی که گوشۀ ویرانه سر زدی

هر شب برای دختر تو گریه کرده‌ام

گریه کرده‌ام

هر روز پای منبر تو گریه کرده‌ام

بر روضۀ مکرّر تو گریه کرده‌ام

 

هر روز پا به پای سرت سنگ خورده‌ام

هر شب به زخم حنجر تو گریه کرده‌ام

 

گه در تنور، گه به سنان، گاه بر درخت

با بی قراری سر تو گریه کرده‌ام

 

پای اذان مأذنه‌ها، کوفه تا به شام

یاد نماز آخر تو گریه کرده‌ام

 

یک اربعین به نیزه نشستی مقابلم

یک اربعین برابر تو گریه کرده‌ام

 

یک اربعین ز اشک رباب، آب شد دلم

یک اربعین به اصغر تو گریه کرده‌ام

 

یک اربعین به نیزه سرِ ماه دیده‌ام

در سایۀ برادر تو گریه کرده‌ام

 

با بلبلان گلشنت، ای باغبان عشق!

بر لاله‌های پرپر تو گریه کرده‌ام

 

با یاد قتلگاه تو و بانگ یا بُنیّ

با گریه‌های مادر تو گریه کرده‌ام

 

از آن شبی که گوشۀ ویرانه سر زدی

هر شب برای دختر تو گریه کرده‌ام

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×