سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

قطعۀ حصیر

هان ای بنی اسد سفری، نینوا کنید

با قریه‌ی مجاورتان هم وفا کنید

 

جای ستاره‌های خدا بر زمین نبود

آیا به خار و خس تنشان را رها کنید

 

قدری بیاورید کفن، قطعه‌ای حصیر

از تیر و نیزه این شهدا را سوا کنید

 

این کشته‌ی جوان که تنش پاره‌پاره است

شبه پیمبر است و برایش عزا کنید

 

این قد کشیده، قاسم رعنای نجمه است

با دفن او وفا به دل مجتبا کنید

 

این کشته‌ی فتاده به هامون حسین ماست

از روی دشت پیکر او را جدا کنید

 

کاری بر این مقطع‌الاعضا نمی‌کنید ...

فکری برای آمدن بوریا کنید

 

آشفته‌تر از این تن بی‌سر که دیده است

فکری برای این بدن سر جدا کنید

 

اینجا حسین سجده‌ی خون کرده بر خدا

بر دردهای خویش در اینجا دعا کنید

 

بعد از وداع من ز برِ قُبّه الحسین

یک مرقد رفیع در اینجا بنا کنید

قطعۀ حصیر

هان ای بنی اسد سفری، نینوا کنید

با قریه‌ی مجاورتان هم وفا کنید

 

جای ستاره‌های خدا بر زمین نبود

آیا به خار و خس تنشان را رها کنید

 

قدری بیاورید کفن، قطعه‌ای حصیر

از تیر و نیزه این شهدا را سوا کنید

 

این کشته‌ی جوان که تنش پاره‌پاره است

شبه پیمبر است و برایش عزا کنید

 

این قد کشیده، قاسم رعنای نجمه است

با دفن او وفا به دل مجتبا کنید

 

این کشته‌ی فتاده به هامون حسین ماست

از روی دشت پیکر او را جدا کنید

 

کاری بر این مقطع‌الاعضا نمی‌کنید ...

فکری برای آمدن بوریا کنید

 

آشفته‌تر از این تن بی‌سر که دیده است

فکری برای این بدن سر جدا کنید

 

اینجا حسین سجده‌ی خون کرده بر خدا

بر دردهای خویش در اینجا دعا کنید

 

بعد از وداع من ز برِ قُبّه الحسین

یک مرقد رفیع در اینجا بنا کنید

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×