سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

پریشان شده‌تر

نرگسی نیست که با چشم تو در خواب نشد

جگری نیست که با شرح غمت آب نشد

 

مجلسی نیست که با یاد تو آتش نگرفت

روضه‌ای نیست که با داغ تو کمیاب نشد

 

عاشقی نیست ز رنج تو گریبان ندرد

دیده‌ای نیست که از آه تو بی‌تاب نشد

 

پدری نیست که با دیدن تو جان ندهد

خواهری نیست به مرگ از غمت ایجاب نشد

 

بدنی نیست پریشان شده‌تر از بدنت

نیزه‌ای نیست که از خون تو سیراب نشد

 

ارباً اربا شدنت در صف هفتاد دو گل

قسمت هیچ یک از زمره‌ی اصحاب نشد

 

پهلویت بوی در و آتش و مسمار گرفت

چاک فرق تو نصیب شه محراب نشد

 

جز تو ای منظره‌ی تار شد دریم خون

هیچ عکسی بخدا بین عبا قاب نشد

 

غصه‌ای زودتر از مرگ تو قبل از گودال

باعث حالت جان کندن ارباب نشد

پریشان شده‌تر

نرگسی نیست که با چشم تو در خواب نشد

جگری نیست که با شرح غمت آب نشد

 

مجلسی نیست که با یاد تو آتش نگرفت

روضه‌ای نیست که با داغ تو کمیاب نشد

 

عاشقی نیست ز رنج تو گریبان ندرد

دیده‌ای نیست که از آه تو بی‌تاب نشد

 

پدری نیست که با دیدن تو جان ندهد

خواهری نیست به مرگ از غمت ایجاب نشد

 

بدنی نیست پریشان شده‌تر از بدنت

نیزه‌ای نیست که از خون تو سیراب نشد

 

ارباً اربا شدنت در صف هفتاد دو گل

قسمت هیچ یک از زمره‌ی اصحاب نشد

 

پهلویت بوی در و آتش و مسمار گرفت

چاک فرق تو نصیب شه محراب نشد

 

جز تو ای منظره‌ی تار شد دریم خون

هیچ عکسی بخدا بین عبا قاب نشد

 

غصه‌ای زودتر از مرگ تو قبل از گودال

باعث حالت جان کندن ارباب نشد

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×