سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

ادای حق

عمر صدها نوح می‌خواهد عزای تو حسین

تا بمانیم و بگرییم از برای تو حسین

 

نی غلط گفتم که عمر صد هزاران نوح هم

کم بود بس که عظیم است این بلای تو حسین

 

گفته «دربندی فاضل» در کتاب مقتلش

گریۀ زهرا فقط باشد برای تو حسین

 

شیعه، طبق گفتۀ معصوم، حق اهلبیت

 را ادا کرده است با گریه برای تو حسین

 

تو خودت هم بر عزای خویش گریه کرده‌ای

گریه‌های ما کجا و گریه‌های تو حسین

 

اشک‌ها قیمت ندارد، ارزش خون شماست

که به یک قطره رود جنت، گدای تو حسین

 

تو هر آنچه داشتی پای خدایت ریختی

پس خدا هم هر چه دارد ریخت پای تو حسین

 

گر همه عالم به‌جای اشک، خون گریه کند

کم بود، تنها به یاد بوریای تو حسین

ادای حق

عمر صدها نوح می‌خواهد عزای تو حسین

تا بمانیم و بگرییم از برای تو حسین

 

نی غلط گفتم که عمر صد هزاران نوح هم

کم بود بس که عظیم است این بلای تو حسین

 

گفته «دربندی فاضل» در کتاب مقتلش

گریۀ زهرا فقط باشد برای تو حسین

 

شیعه، طبق گفتۀ معصوم، حق اهلبیت

 را ادا کرده است با گریه برای تو حسین

 

تو خودت هم بر عزای خویش گریه کرده‌ای

گریه‌های ما کجا و گریه‌های تو حسین

 

اشک‌ها قیمت ندارد، ارزش خون شماست

که به یک قطره رود جنت، گدای تو حسین

 

تو هر آنچه داشتی پای خدایت ریختی

پس خدا هم هر چه دارد ریخت پای تو حسین

 

گر همه عالم به‌جای اشک، خون گریه کند

کم بود، تنها به یاد بوریای تو حسین

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×