سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

این سیب‌ها

تو را کشید درختی، درخت ریشه دواند

و بعد طرح دو تا سیب را به شاخه کشاند!

 

خدا کشید دو تا سیب را به شاخۀ تو

و بعد عطر خودش را به شاخه‌هات دواند

 

دو سیب سرخ شدند و خدا به خیر کند

دوباره چشم زمستان به شاخه‌هایت ماند!

 

چه چشم شور و بلایی ... تن زمین لرزید

و آفتاب که اسپند دورشان چرخاند!

 

و ناگهان همۀ اتفاق‌ها افتاد

و باد شاخۀ سبز تو را گرفت و تکاند!

 

و ناگهان همۀ اتفاق‌ها افتاد

و باد شاخۀ سبز تو را گرفت و تکاند!

 

تکان‌تکان و از این شاخه کربلاها را ...

بلا وزید ولی نه! ... درخت را نکشاند

 

درخت، آتش هفتاد و دو مصیبت را

درخت سوخته، اما دوباره ریشه دواند

 

این سیب‌ها

تو را کشید درختی، درخت ریشه دواند

و بعد طرح دو تا سیب را به شاخه کشاند!

 

خدا کشید دو تا سیب را به شاخۀ تو

و بعد عطر خودش را به شاخه‌هات دواند

 

دو سیب سرخ شدند و خدا به خیر کند

دوباره چشم زمستان به شاخه‌هایت ماند!

 

چه چشم شور و بلایی ... تن زمین لرزید

و آفتاب که اسپند دورشان چرخاند!

 

و ناگهان همۀ اتفاق‌ها افتاد

و باد شاخۀ سبز تو را گرفت و تکاند!

 

و ناگهان همۀ اتفاق‌ها افتاد

و باد شاخۀ سبز تو را گرفت و تکاند!

 

تکان‌تکان و از این شاخه کربلاها را ...

بلا وزید ولی نه! ... درخت را نکشاند

 

درخت، آتش هفتاد و دو مصیبت را

درخت سوخته، اما دوباره ریشه دواند

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×