سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

خواهری با عشق

پرده را از خیمه‌ام بالا نزن، بگذر برادر

شرمگینم چون ندارم تحفه‌ای دیگر برادر

 

این دو قربانی چه قابل؟ جان صد زینب فدایت

هر دو را بگذار بر خاک ره و بگذر، برادر

 

با شهادت نیز خواهرزاده شد اسباب زحمت

خسته‌ای، دیگر مکش بار غم خواهر، برادر

 

سینه‌ام بشکاف با شمشیر زهرآلوده، اما

با نگاه شرمگین در چشم من منگر، برادر

 

خواهری با عشق، برد از یاد زینب مادری را

تسلیت با من مگو جز در غم اکبر، برادر

 

گرد و خاکی از میان برخاست، چنین واکن ز ابرو

اینک از خیل غلامانت دو تن کمتر، برادر

 

انتظار شیون از زینب مدار امشب که اشکم

پیش از این خشکیده بر گهوار‌ۀ اصغر، برادر

 

خواهری با عشق

پرده را از خیمه‌ام بالا نزن، بگذر برادر

شرمگینم چون ندارم تحفه‌ای دیگر برادر

 

این دو قربانی چه قابل؟ جان صد زینب فدایت

هر دو را بگذار بر خاک ره و بگذر، برادر

 

با شهادت نیز خواهرزاده شد اسباب زحمت

خسته‌ای، دیگر مکش بار غم خواهر، برادر

 

سینه‌ام بشکاف با شمشیر زهرآلوده، اما

با نگاه شرمگین در چشم من منگر، برادر

 

خواهری با عشق، برد از یاد زینب مادری را

تسلیت با من مگو جز در غم اکبر، برادر

 

گرد و خاکی از میان برخاست، چنین واکن ز ابرو

اینک از خیل غلامانت دو تن کمتر، برادر

 

انتظار شیون از زینب مدار امشب که اشکم

پیش از این خشکیده بر گهوار‌ۀ اصغر، برادر

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×