سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

همه از مشک تو خواندند غم اول را

اولی را زد و زد متهم بعدی را

دومی دید دو دست قلم بعدی را

 

مرد فارغ نشده از زدن فرد نخست

زود امضاء زده حکم عدم بعدی را

 

این شده طرز نبردش که خودش قبلی را؛

نزده، غمزده دیدند همه بعدی را

 

دم به دم تیغ دودم آمده آن طوری که

نرسانده به دمی، باز دم بعدی را

 

قسم اول او تا دم رود آوردش

وای اگر مرد بگوید قسم بعدی را

 

اولین بار که خم شد وسط علقمه بود

چه شد ای مشک که برداشت خم بعدی را

 

همه از مشک تو خواندند غم اول را

همه در اشک تو دیدند غم بعدی را

 

دو قدم رفت جلو اولی‌اش تا دم رود

دم کوثر به زمین زد قدم بعدی را

 

حرم اول او چوب به چوب از تیرو

ساخته از تن صحرا حرم بعدی را

 

داشت در دست خود عباس علم را که خدا

در صف حشر به او داد علم بعدی را

 

همه از مشک تو خواندند غم اول را

اولی را زد و زد متهم بعدی را

دومی دید دو دست قلم بعدی را

 

مرد فارغ نشده از زدن فرد نخست

زود امضاء زده حکم عدم بعدی را

 

این شده طرز نبردش که خودش قبلی را؛

نزده، غمزده دیدند همه بعدی را

 

دم به دم تیغ دودم آمده آن طوری که

نرسانده به دمی، باز دم بعدی را

 

قسم اول او تا دم رود آوردش

وای اگر مرد بگوید قسم بعدی را

 

اولین بار که خم شد وسط علقمه بود

چه شد ای مشک که برداشت خم بعدی را

 

همه از مشک تو خواندند غم اول را

همه در اشک تو دیدند غم بعدی را

 

دو قدم رفت جلو اولی‌اش تا دم رود

دم کوثر به زمین زد قدم بعدی را

 

حرم اول او چوب به چوب از تیرو

ساخته از تن صحرا حرم بعدی را

 

داشت در دست خود عباس علم را که خدا

در صف حشر به او داد علم بعدی را

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×