سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

اربا اربا گشته‌ای...

مثل عکسی که میان قاب لذت می‌برد

چشم تو دارد از این محراب لذت می‌برد

 

این که گاهی چهره‌ات را ماه می‌خوانیم ما

بیشتر از هرکسی مهتاب لذت می‌برد

 

تا تو هستی توی خیمه بچه‌ها از بازی و

توی گهواره علی از خواب لذت می‌برد

 

هی تو دستت را به هم دادی و شکل تاب شد

هی رقیه دارد از این تاب لذت می‌برد

 

آمدی تا اذن میدان را بگیری از پدر

عمه را دیدم از این آداب لذت می‌برد

 

یک قدم برداشتی کشتی پدر را قبل رزم

پس قدم بردار که ارباب لذت می‌برد

 

از لب خشک پدر آن جور لذت برده‌ای

که لب خشکیده‌ای از آب لذت می‌برد

 

آه ماهیگیر وقتی طعمه‌اش را صید کرد

دیگر از بازی با قلاب لذت می‌برد

 

اربا اربا گشته‌ای این آخر کار تو نیست

از صدای استخوان قصاب لذت می‌برد

 

اربا اربا گشته‌ای...

مثل عکسی که میان قاب لذت می‌برد

چشم تو دارد از این محراب لذت می‌برد

 

این که گاهی چهره‌ات را ماه می‌خوانیم ما

بیشتر از هرکسی مهتاب لذت می‌برد

 

تا تو هستی توی خیمه بچه‌ها از بازی و

توی گهواره علی از خواب لذت می‌برد

 

هی تو دستت را به هم دادی و شکل تاب شد

هی رقیه دارد از این تاب لذت می‌برد

 

آمدی تا اذن میدان را بگیری از پدر

عمه را دیدم از این آداب لذت می‌برد

 

یک قدم برداشتی کشتی پدر را قبل رزم

پس قدم بردار که ارباب لذت می‌برد

 

از لب خشک پدر آن جور لذت برده‌ای

که لب خشکیده‌ای از آب لذت می‌برد

 

آه ماهیگیر وقتی طعمه‌اش را صید کرد

دیگر از بازی با قلاب لذت می‌برد

 

اربا اربا گشته‌ای این آخر کار تو نیست

از صدای استخوان قصاب لذت می‌برد

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×