سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

باید اینجا حرم درست کنند

باید اینجا حرم درست کنند

چار تا مثل هم درست کنند

 

با امام حسن سزاوار است

چند باب‌الکرم درست کنند

 

با طلا دور مرقد سجاد

بیتی از محتشم درست کنند

 

به تولای باقر و صادق

صحن دارالقلم درست کنند

 

نزد ام‌البنین نمادی از

مشک و دست و علم درست کنند

 

«دودمه» نه در این مکان باید

شاعران «چاردم» درست کنند

 

با کریمان «کریم‌خانی»ها

قطعۀ «آمدم» درست کنند

 

دور گنبد چهار گلدسته

ولی از داغ خم درست کنند

 

کاش هر چیز را نمی‌سازند

کوچه را دست کم درست کنند

 

کوچه را در ادامۀ طرحِ

از حرم تا حرم درست کنند ...

 

باید اینجا حرم درست کنند

باید اینجا حرم درست کنند

چار تا مثل هم درست کنند

 

با امام حسن سزاوار است

چند باب‌الکرم درست کنند

 

با طلا دور مرقد سجاد

بیتی از محتشم درست کنند

 

به تولای باقر و صادق

صحن دارالقلم درست کنند

 

نزد ام‌البنین نمادی از

مشک و دست و علم درست کنند

 

«دودمه» نه در این مکان باید

شاعران «چاردم» درست کنند

 

با کریمان «کریم‌خانی»ها

قطعۀ «آمدم» درست کنند

 

دور گنبد چهار گلدسته

ولی از داغ خم درست کنند

 

کاش هر چیز را نمی‌سازند

کوچه را دست کم درست کنند

 

کوچه را در ادامۀ طرحِ

از حرم تا حرم درست کنند ...

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×