سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

کشتی بی‌بدیل نجات آفریده شد

اقرأ بأسم پس جملات آفریده شد

میزان به سجده رفت صراط آفریده شد

 

جبرئیل چید با نظر وحی رج به رج

انسانی از تمام جهات آفریده شد

 

خلق و مرام و عاطفه را چید روی هم

مجموعۀ تمام صفات آفریده شد

 

با سیزده ستاره به پشت رسول ما

امشب ستونی از فقرات آفریده شد

 

پلکی زدی و گفت خداوند یا رسول

با گفتن خدا صلوات آفریده شد

 

از متن چشم‌های سیاهت بدون شک

مفهوم سُرمه اصل دوات آفریده شد

 

وقتی که خنده‌ی عربی‌ات ردیف شد

شاخه به شاخه شاخه‌نبات آفریده شد

 

کشتی نوح چیست؟ که در عصر این رسول

کشتی بی‌بدیل نجات آفریده شد

 

موسی به نیل داده شد و پس گرفته شد

اما عمو برای فرات آفریده شد

 

خضر نبی به چشم خودش دید از لب

تیر سه شعبه آب حیات آفریده شد

 

تا بود کوثر و حسنین و ابوتراب

وقتی نبود هم عتبات آفریده شد

 

کشتی بی‌بدیل نجات آفریده شد

اقرأ بأسم پس جملات آفریده شد

میزان به سجده رفت صراط آفریده شد

 

جبرئیل چید با نظر وحی رج به رج

انسانی از تمام جهات آفریده شد

 

خلق و مرام و عاطفه را چید روی هم

مجموعۀ تمام صفات آفریده شد

 

با سیزده ستاره به پشت رسول ما

امشب ستونی از فقرات آفریده شد

 

پلکی زدی و گفت خداوند یا رسول

با گفتن خدا صلوات آفریده شد

 

از متن چشم‌های سیاهت بدون شک

مفهوم سُرمه اصل دوات آفریده شد

 

وقتی که خنده‌ی عربی‌ات ردیف شد

شاخه به شاخه شاخه‌نبات آفریده شد

 

کشتی نوح چیست؟ که در عصر این رسول

کشتی بی‌بدیل نجات آفریده شد

 

موسی به نیل داده شد و پس گرفته شد

اما عمو برای فرات آفریده شد

 

خضر نبی به چشم خودش دید از لب

تیر سه شعبه آب حیات آفریده شد

 

تا بود کوثر و حسنین و ابوتراب

وقتی نبود هم عتبات آفریده شد

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×