سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

بنویسید حسین

با همین سوز که دارم بنویسید حسین

هرکه پرسید ز یارم بنویسید حسین

 

ثبت احوال من از ناحیۀ ارباب است

همۀ اهل و تبارم بنویسید حسین

 

خانۀ آخرتم هست قدمگاه حبیب

سر در قصر مزارم بنویسید حسین

 

هرکه پرسید چه دارد مگر از دار جهان

همۀ دار و ندارم بنویسید حسین

 

من دلم را ز شکیبایی زینب دارم

همۀ صبر و قرارم بنویسید حسین

 

هیچ شعری ننویسید به روی کفنم

با گِلِ تربت یارم بنویسید حسین

 

تا نپرسند ز من هیچ سؤال آن دو مَلک

به روی سینۀ زارم بنویسید حسین

 

گلشن و باغ و بهشتم همه در هیئت اوست

همۀ باغ و بهارم بنویسید حسین

 

روی پیشانی من هرچه که بیمار شدم

با همه حال نزارم بنویسید حسین

 

هر که پرسید که در چلّه نشینی چه کنم؟...

اربعین با که گذارم؟ بنویسید حسین

 

دست بر شاکلۀ هیئتیِ من نزنید

گفت یارم به عذارم بنویسید حسین

 

آری از کرب و بلایش نتوان دست کشید

حاجت قافله دارم، بنویسید حسین

بنویسید حسین

با همین سوز که دارم بنویسید حسین

هرکه پرسید ز یارم بنویسید حسین

 

ثبت احوال من از ناحیۀ ارباب است

همۀ اهل و تبارم بنویسید حسین

 

خانۀ آخرتم هست قدمگاه حبیب

سر در قصر مزارم بنویسید حسین

 

هرکه پرسید چه دارد مگر از دار جهان

همۀ دار و ندارم بنویسید حسین

 

من دلم را ز شکیبایی زینب دارم

همۀ صبر و قرارم بنویسید حسین

 

هیچ شعری ننویسید به روی کفنم

با گِلِ تربت یارم بنویسید حسین

 

تا نپرسند ز من هیچ سؤال آن دو مَلک

به روی سینۀ زارم بنویسید حسین

 

گلشن و باغ و بهشتم همه در هیئت اوست

همۀ باغ و بهارم بنویسید حسین

 

روی پیشانی من هرچه که بیمار شدم

با همه حال نزارم بنویسید حسین

 

هر که پرسید که در چلّه نشینی چه کنم؟...

اربعین با که گذارم؟ بنویسید حسین

 

دست بر شاکلۀ هیئتیِ من نزنید

گفت یارم به عذارم بنویسید حسین

 

آری از کرب و بلایش نتوان دست کشید

حاجت قافله دارم، بنویسید حسین

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×