سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

آتش‌فشان

وقتی رسید قافله در مجلس یزید

بالا گرفت قائله در مجلس یزید

 

اشک سر بریده درآمد که پاگذاشت

زینب میان سلسله در مجلس یزید

 

زینب رسید و دور و برش جمع خسته‌ای

با پای پر ز آبله در مجلس یزید

 

داغ رباب تازه شد آن لحظه‌ای که دید

بالا نشسته حرمله در مجلس یزید

 

با کینه‌ای به قدمت تاریخ کفر، داشت

با دین سر مقابله در مجلس یزید

 

دف‌‌ها به روی دست، و کِل می‌کشید مست

مطرب میان هلهله در مجلس یزید

 

بزم شراب بود و چه کردند پای تشت

رقاصه‌ها پِیِ صِله در مجلس یزید

 

ای وای بین جام شراب و سر امام

چندان نبود فاصله در مجلس یزید

 

بالا که رفت چوب، سه ساله بلند شد

صبرش نداشت حوصله در مجلس یزید

 

شد اشک چشم، بغض و بدل کرد این چنین

آتش‌فشان به زلزله در مجلس یزید

 

صحبت که از خرید و فروش کنیز شد

افتاد باز ولوله در مجلس یزید

 

خون خورد زینب و جگرش پاره‌پاره شد

از دست إبن آکله در مجلس یزید

 

آتش‌فشان

وقتی رسید قافله در مجلس یزید

بالا گرفت قائله در مجلس یزید

 

اشک سر بریده درآمد که پاگذاشت

زینب میان سلسله در مجلس یزید

 

زینب رسید و دور و برش جمع خسته‌ای

با پای پر ز آبله در مجلس یزید

 

داغ رباب تازه شد آن لحظه‌ای که دید

بالا نشسته حرمله در مجلس یزید

 

با کینه‌ای به قدمت تاریخ کفر، داشت

با دین سر مقابله در مجلس یزید

 

دف‌‌ها به روی دست، و کِل می‌کشید مست

مطرب میان هلهله در مجلس یزید

 

بزم شراب بود و چه کردند پای تشت

رقاصه‌ها پِیِ صِله در مجلس یزید

 

ای وای بین جام شراب و سر امام

چندان نبود فاصله در مجلس یزید

 

بالا که رفت چوب، سه ساله بلند شد

صبرش نداشت حوصله در مجلس یزید

 

شد اشک چشم، بغض و بدل کرد این چنین

آتش‌فشان به زلزله در مجلس یزید

 

صحبت که از خرید و فروش کنیز شد

افتاد باز ولوله در مجلس یزید

 

خون خورد زینب و جگرش پاره‌پاره شد

از دست إبن آکله در مجلس یزید

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×