سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

هوای مجنون

الوداع گفت و رفت و بابا ماند

بین تن‌ها، امام تنها ماند

 

سر لیلا هوای مجنون داشت

چشم مجنون به پای لیلا ماند

 

موج می‌خورد بر لب ساحل

موج برگشت و ... لیک دریا ماند

 

علی‌اکبر علی و اکبر شد

جمله‌اش رفت و حرف او جا ماند

 

با زره رفت و با عبا برگشت

ردی از خون به خاک صحرا ماند

 

خواهر آمد برادرش را برد

تکه‌های پیمبر اما ماند

 

پیکرش زیر سم مرکب و ... سر

روی نیزه برای فردا ماند

***

بعد از این داغ در دل گودال

رمقی از حسین آیا ماند؟

 

هوای مجنون

الوداع گفت و رفت و بابا ماند

بین تن‌ها، امام تنها ماند

 

سر لیلا هوای مجنون داشت

چشم مجنون به پای لیلا ماند

 

موج می‌خورد بر لب ساحل

موج برگشت و ... لیک دریا ماند

 

علی‌اکبر علی و اکبر شد

جمله‌اش رفت و حرف او جا ماند

 

با زره رفت و با عبا برگشت

ردی از خون به خاک صحرا ماند

 

خواهر آمد برادرش را برد

تکه‌های پیمبر اما ماند

 

پیکرش زیر سم مرکب و ... سر

روی نیزه برای فردا ماند

***

بعد از این داغ در دل گودال

رمقی از حسین آیا ماند؟

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×