سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

بوسۀ تیر

صحبت از داغ تو بابا جگری می‌خواهد

لب خشک از عطش و چشم تری می‌خواهد

 

آمدی باز سوی خیمه و با خود گفتم

نوجوانی است که مهر پدری می‌خواهد

 

کاش می‌خواستم از تو دو زره برداری

این همه نیزه علی جان سپری می‌خواهد

 

نگران سر خود باش که این لشگر کفر

باز هم معجز شقّ‌القمری می‌خواهد

 

تیرها زودتر از من به تنت بوسه زدند

خرد شد آینه‌ات شیشه‌گری می‌خواهد

 

نیست از جسم گلت چیز زیادی در دست

نه عبا، پارچه‌ی مختصری می‌خواهد

 

کاملا یافت نشد هر چه تفحص کردیم

بردنت حوصله‌ی بیشتری می‌خواهد

 

باز کن چشم و ببین آمده پیشم زینب

قول صبر از پدر محتضری می‌خواهد

 

بوسۀ تیر

صحبت از داغ تو بابا جگری می‌خواهد

لب خشک از عطش و چشم تری می‌خواهد

 

آمدی باز سوی خیمه و با خود گفتم

نوجوانی است که مهر پدری می‌خواهد

 

کاش می‌خواستم از تو دو زره برداری

این همه نیزه علی جان سپری می‌خواهد

 

نگران سر خود باش که این لشگر کفر

باز هم معجز شقّ‌القمری می‌خواهد

 

تیرها زودتر از من به تنت بوسه زدند

خرد شد آینه‌ات شیشه‌گری می‌خواهد

 

نیست از جسم گلت چیز زیادی در دست

نه عبا، پارچه‌ی مختصری می‌خواهد

 

کاملا یافت نشد هر چه تفحص کردیم

بردنت حوصله‌ی بیشتری می‌خواهد

 

باز کن چشم و ببین آمده پیشم زینب

قول صبر از پدر محتضری می‌خواهد

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×