سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

برای ایام ولادت حضرت زینب کبری علیها السلام

ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺁﻥ ﮔﺬﺭی ﻛﻪ ﺧﻄﺮﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ
می‌شود ﻗﺴﻤﺖ ﺁنکه ﺟﮕﺮﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

 

قیمت عبد به افتادن در سجاده ست

ﺳﻨﮓ ﻓﺮﺵ ﺣﺮﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺯﺭﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

 

خانه‌ای هست در اینجا که کریم‌اند همه

ﺳﺮ ِ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻫﮕﺬﺭﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

 

دل ما سوخت در این راه ولی ارزش داشت

ﻫﺮﻛﻪ این گونه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺿﺮﺭﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

 

بی سبب نیست که آوارۀ هر دشت شدیم

ﻫﺮ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﺩ ﺍﺻﻼ‌ً ﺳﻔﺮﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

 

هر گدایی برسد لطف که دارد، امّا

ﺑﻪ ﮔﺪﺍﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﻈﺮﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

 

ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﺩﯾﺪﯾﻢ

ﺩﺭ ﺟﻤﺎﻟﺶ ﻛﻪ ﺟﻼ‌ﻝ ﭘﺪﺭﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

 

وسعت روح بدن را به فنا می‌گیرد

ﻏﻴﺮ ﺯﻳﻨﺐ ﭼﻪ کسی ﺩﺭﺩﺳﺮﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

برای ایام ولادت حضرت زینب کبری علیها السلام

ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺁﻥ ﮔﺬﺭی ﻛﻪ ﺧﻄﺮﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ
می‌شود ﻗﺴﻤﺖ ﺁنکه ﺟﮕﺮﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

 

قیمت عبد به افتادن در سجاده ست

ﺳﻨﮓ ﻓﺮﺵ ﺣﺮﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺯﺭﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

 

خانه‌ای هست در اینجا که کریم‌اند همه

ﺳﺮ ِ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻫﮕﺬﺭﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

 

دل ما سوخت در این راه ولی ارزش داشت

ﻫﺮﻛﻪ این گونه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺿﺮﺭﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

 

بی سبب نیست که آوارۀ هر دشت شدیم

ﻫﺮ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﺩ ﺍﺻﻼ‌ً ﺳﻔﺮﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

 

هر گدایی برسد لطف که دارد، امّا

ﺑﻪ ﮔﺪﺍﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﻈﺮﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

 

ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﺩﯾﺪﯾﻢ

ﺩﺭ ﺟﻤﺎﻟﺶ ﻛﻪ ﺟﻼ‌ﻝ ﭘﺪﺭﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

 

وسعت روح بدن را به فنا می‌گیرد

ﻏﻴﺮ ﺯﻳﻨﺐ ﭼﻪ کسی ﺩﺭﺩﺳﺮﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×