سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

بساط گریه

مردم بساط گریه و ماتم بیاورید

وقتش شده که بیرق و پرچم بیاورید

 

مردم کتیبه‌های حسینیّه دست کیست؟

«باز این چه شورش است که ... عالم» بیاورید

 

خواهید از خدا که در این شصت روز عمر

در بین روضه‌ها نکند کم بیاورید

 

این اشک‌ها برای حسینی شدن کم است

صد چشمه چشم کوثر و زمزم بیاورید

 

هنگام روضه خواندن ذاکر درون ذهن

تصویرهای ناب مجسّم بیاورید

 

هر سینه نیست قبر حسین و مطاف او

در هیئت عزا دل مَحرم بیاورید

 

«فَلتُلطَمُ الخُدود» و «تُشَقُّ الجُیوب» را

بر گونه‌ها و سینه فراهم بیاورید

 

رخت سپید کنده و در گنجه افکنید

پیراهن سیاه محرّم بیاورید

 

بساط گریه

مردم بساط گریه و ماتم بیاورید

وقتش شده که بیرق و پرچم بیاورید

 

مردم کتیبه‌های حسینیّه دست کیست؟

«باز این چه شورش است که ... عالم» بیاورید

 

خواهید از خدا که در این شصت روز عمر

در بین روضه‌ها نکند کم بیاورید

 

این اشک‌ها برای حسینی شدن کم است

صد چشمه چشم کوثر و زمزم بیاورید

 

هنگام روضه خواندن ذاکر درون ذهن

تصویرهای ناب مجسّم بیاورید

 

هر سینه نیست قبر حسین و مطاف او

در هیئت عزا دل مَحرم بیاورید

 

«فَلتُلطَمُ الخُدود» و «تُشَقُّ الجُیوب» را

بر گونه‌ها و سینه فراهم بیاورید

 

رخت سپید کنده و در گنجه افکنید

پیراهن سیاه محرّم بیاورید

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×