سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

پدر و پسر

هر چه بالا ببرد هر چه سری را پسری

خم کند گاه به آنی کمری را پسری

 

دیده‌ای پشت در خانه به خود می‌بالی

روی تو باز کند چون که دری را پسری

 

دوست دارد به پسر اول سر عرضه کند

هر چه آموخته از هر هنری را پسری

 

لحظۀ جنگ پدر دست گرفته‌ست به چشم

چون‌که برداشته باشد سپری را پسری

 

از عمو یاد گرفته‌ست به ابرو و به تیغ

شیوۀ کشتن عباس تری را پسری

 

دو قدم پیش پدر رفته و با میل خودش

دورانداخته بر نیزه سری را پسری

 

کربلا صحنۀ جنگی‌ست که یک بار نشد

از شهیدی برساند خبری را پسری

 

علیِ‌‌اکبرِ بعد از علی‌اصغر اینسان

سخت‌تر کرده نبودِ پسری را پسری

 

پسری را پدری برده به کرات ولی

نشده تا که بیارد پدری را پسری

 

پدر و پسر

هر چه بالا ببرد هر چه سری را پسری

خم کند گاه به آنی کمری را پسری

 

دیده‌ای پشت در خانه به خود می‌بالی

روی تو باز کند چون که دری را پسری

 

دوست دارد به پسر اول سر عرضه کند

هر چه آموخته از هر هنری را پسری

 

لحظۀ جنگ پدر دست گرفته‌ست به چشم

چون‌که برداشته باشد سپری را پسری

 

از عمو یاد گرفته‌ست به ابرو و به تیغ

شیوۀ کشتن عباس تری را پسری

 

دو قدم پیش پدر رفته و با میل خودش

دورانداخته بر نیزه سری را پسری

 

کربلا صحنۀ جنگی‌ست که یک بار نشد

از شهیدی برساند خبری را پسری

 

علیِ‌‌اکبرِ بعد از علی‌اصغر اینسان

سخت‌تر کرده نبودِ پسری را پسری

 

پسری را پدری برده به کرات ولی

نشده تا که بیارد پدری را پسری

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×