سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

آن شیری که چشمانش دو آهو داشته

بر فراز چشم‌های خود دو چاقو داشته

مردم کج‌فهم می‌گویند ابرو داشته

 

گفته‌اند عباس تو هم گونه‌ای شیر نر است

شیر … آن شیری که چشمانش دو آهو داشته

 

صرفه‌جویی می‌کند تازه به هنگام نبرد

در سرش جای دو ابرو یک ترازو داشته

 

تا نریزد شهر را بر هم به هنگام عبور

باد در دنبال مویش حکم جارو داشته

 

تیغ درمانی‌ست کار این طبیبی که فقط

خود برای زخم‌های خویش دارو داشته

 

چهره‌ای با دشمنان و چهره‌ای با دوستان

العجب! یک‌روترین آدم دو تا رو داشته!

 

جنگ را بردن نه! این که خویش را می‌برده است

باعث این شد بگویم زور بازو داشته!

 

آن شیری که چشمانش دو آهو داشته

بر فراز چشم‌های خود دو چاقو داشته

مردم کج‌فهم می‌گویند ابرو داشته

 

گفته‌اند عباس تو هم گونه‌ای شیر نر است

شیر … آن شیری که چشمانش دو آهو داشته

 

صرفه‌جویی می‌کند تازه به هنگام نبرد

در سرش جای دو ابرو یک ترازو داشته

 

تا نریزد شهر را بر هم به هنگام عبور

باد در دنبال مویش حکم جارو داشته

 

تیغ درمانی‌ست کار این طبیبی که فقط

خود برای زخم‌های خویش دارو داشته

 

چهره‌ای با دشمنان و چهره‌ای با دوستان

العجب! یک‌روترین آدم دو تا رو داشته!

 

جنگ را بردن نه! این که خویش را می‌برده است

باعث این شد بگویم زور بازو داشته!

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×