سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

ماهِ متهم

 

غصه تنها رفته با اندوه و غم برگشته است

تا که از عباس دستان قلم برگشته است

 

دم به نام نامی عباس پایین رفته و

در حقیقت بازدم نه، باز، دَم برگشته است

 

«از حرم برگشتگان را کار چندان سخت نیست»

سخت کار ما بود کز ما حرم برگشته است

 

سر به هم آورده دیدم بچه‌ها را در حرم

زود فهمیدم که چیزی چون علم برگشته است

 

زود فهمیدم که از عباس و از مشک و علم

لااقل از این سه تا یک چیز کم برگشته است

 

تیرباران می‌شود در دادگاه آب، چون

جای شب در روز ماهِ متهم برگشته است

 

آمده یک راست بر قلب رقیه خورده است

از تنش تیری که با زور قسم برگشته است

 

اربا اربا یعنی اینکه در تمام طول راه

یک نفر انگار که هم رفته هم برگشته است

 

ماهِ متهم

 

غصه تنها رفته با اندوه و غم برگشته است

تا که از عباس دستان قلم برگشته است

 

دم به نام نامی عباس پایین رفته و

در حقیقت بازدم نه، باز، دَم برگشته است

 

«از حرم برگشتگان را کار چندان سخت نیست»

سخت کار ما بود کز ما حرم برگشته است

 

سر به هم آورده دیدم بچه‌ها را در حرم

زود فهمیدم که چیزی چون علم برگشته است

 

زود فهمیدم که از عباس و از مشک و علم

لااقل از این سه تا یک چیز کم برگشته است

 

تیرباران می‌شود در دادگاه آب، چون

جای شب در روز ماهِ متهم برگشته است

 

آمده یک راست بر قلب رقیه خورده است

از تنش تیری که با زور قسم برگشته است

 

اربا اربا یعنی اینکه در تمام طول راه

یک نفر انگار که هم رفته هم برگشته است

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×