سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

روضه ی شام غریبان

اثری نیست و یک پیروهنی نیست شده

تکه‌های بدن پاره تنی نیست شده

 

آن قدر داد زدم این پسر دخت نبی ست

بین جنجال صدای سخنی نیست شده

 

نیزه بر پهلو و بازو و بدن معمولی ست

نیزه جا دادن و حلق و دهنی نیست شده

 

دیدم از دور یکی هست به روی تن او

بعد از آن مرد عقیق یمنی نیست شده

 

دیدم او جان به بدن داشت ولی اسب ولی

ضرب نعل آمد و شکل بدنی نیست شده

 

شَبهی از تن او در ته گودال ولی

ساقه و برگ گل یاسمنی نیست شده

روضه ی شام غریبان

اثری نیست و یک پیروهنی نیست شده

تکه‌های بدن پاره تنی نیست شده

 

آن قدر داد زدم این پسر دخت نبی ست

بین جنجال صدای سخنی نیست شده

 

نیزه بر پهلو و بازو و بدن معمولی ست

نیزه جا دادن و حلق و دهنی نیست شده

 

دیدم از دور یکی هست به روی تن او

بعد از آن مرد عقیق یمنی نیست شده

 

دیدم او جان به بدن داشت ولی اسب ولی

ضرب نعل آمد و شکل بدنی نیست شده

 

شَبهی از تن او در ته گودال ولی

ساقه و برگ گل یاسمنی نیست شده

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×