سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

زینبِ ضامن آهوست همه کارۀ ما

ما گدایان قم و شهر خراسان هستیم

عاشق و در به در و بی سر و سامان هستیم

 

خاک زیر قدم ذریۀ زهراییم

نسل در نسل همه نایب سلمان هستیم

 

نوکر حلقه به گوشیم همه می‌دانند

خاکبوسان دَر ِ بیت کریمان هستیم

 

سائل طایفۀ حضرت کاظم شده‌ایم

فاطمه کرده نظر، شیعۀ ایران هستیم

 

عاقبت، عاقبت ما بشود ختم ِ به خیر

حاجیان حرم خواهر سلطان هستیم

 

کفتر مشهد و قم شد دل آوارۀ ما

زینب ضامن آهوست همه کارۀ ما

 

ما گدایان تو هستیم سعادت داریم

از کرامات تو بانوست که قیمت داریم

 

ما گنه کار، گنه کار، گنه کار، اما

روز محشر ز تو امّید شفاعت داریم

 

بین این طایفه ی آینه‌ها بعد حسین

جور دیگر به رضای تو ارادت داریم

 

هر که دارد به جهان عادتی و اخلاقی

ما به بوسیدن درگاه تو عادت داریم

 

دل ِ وابسته به تو خانۀ امّید شود

هر که شد خادم تو مرجع تقلید شود

 

آمدی شد همه قم یاور تو، شکر خدا

خاکی و پاره نشد معجر تو، شکر خدا

 

آمد اشک تو ز دوری برادر اما

کس نخندید به چشم تر تو، شکر خدا

 

مردم قم همه خوبند، نریزند ز بام

آتش و سنگ به روی سر تو، شکر خدا

 

به سری نیست درین شهر ولایی فکر ِ

غارت زیور و انگشتر تو ، شکر خدا

 

آمدی و کسی از مرد و زن شهر نداشت

قصد توهین به تو و دلبر تو، شکر خدا

 

غصۀ زینب کبری و چهل روز عذاب

بین این شهر نیامد سر تو ، شکر خدا

 

زینب و کوفه و اشرار امان از این غم

زینب و تشت و سر یار امان از این غم

زینبِ ضامن آهوست همه کارۀ ما

ما گدایان قم و شهر خراسان هستیم

عاشق و در به در و بی سر و سامان هستیم

 

خاک زیر قدم ذریۀ زهراییم

نسل در نسل همه نایب سلمان هستیم

 

نوکر حلقه به گوشیم همه می‌دانند

خاکبوسان دَر ِ بیت کریمان هستیم

 

سائل طایفۀ حضرت کاظم شده‌ایم

فاطمه کرده نظر، شیعۀ ایران هستیم

 

عاقبت، عاقبت ما بشود ختم ِ به خیر

حاجیان حرم خواهر سلطان هستیم

 

کفتر مشهد و قم شد دل آوارۀ ما

زینب ضامن آهوست همه کارۀ ما

 

ما گدایان تو هستیم سعادت داریم

از کرامات تو بانوست که قیمت داریم

 

ما گنه کار، گنه کار، گنه کار، اما

روز محشر ز تو امّید شفاعت داریم

 

بین این طایفه ی آینه‌ها بعد حسین

جور دیگر به رضای تو ارادت داریم

 

هر که دارد به جهان عادتی و اخلاقی

ما به بوسیدن درگاه تو عادت داریم

 

دل ِ وابسته به تو خانۀ امّید شود

هر که شد خادم تو مرجع تقلید شود

 

آمدی شد همه قم یاور تو، شکر خدا

خاکی و پاره نشد معجر تو، شکر خدا

 

آمد اشک تو ز دوری برادر اما

کس نخندید به چشم تر تو، شکر خدا

 

مردم قم همه خوبند، نریزند ز بام

آتش و سنگ به روی سر تو، شکر خدا

 

به سری نیست درین شهر ولایی فکر ِ

غارت زیور و انگشتر تو ، شکر خدا

 

آمدی و کسی از مرد و زن شهر نداشت

قصد توهین به تو و دلبر تو، شکر خدا

 

غصۀ زینب کبری و چهل روز عذاب

بین این شهر نیامد سر تو ، شکر خدا

 

زینب و کوفه و اشرار امان از این غم

زینب و تشت و سر یار امان از این غم

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×