مشخصات شعر

به روى گنبد خضرا کبوترى شده‌ام...

دوباره مطلع شعرم شده سلام شما

بلال طبع لطیفم شده غلام شما

 

دوباره رد شده‌اى از کنار و گوشۀ شهر

دوباره گم شده‌ام بین ازدحام شما

 

به هرطرف که نسیم عبایتان بوزد

بلند مى‌شوم آقا به احترام شما

 

چقدر جاذبه دارى به روى منبر نور

چقدر بوى خدا می‌دهد کلام شما

 

نمى‌شود به خدا بینتان نظر بدهم

تویى امام على و على امام شما:

 

مرا براى اویس قرن شدن بخرید

 براى نذر حسین و حسن شدن بخرید...

 

بزن به شانۀ سلمان بگو که یار من است

کنار دست شما بودن افتخار من است

 

براى علم ثریا به آسمان رفتن

همیشه پیشۀ این مردم دیار من است

 

 نبى امى مکتب نرفته‌ام همه جا

 سخن ز معجزه‌هاى تو و نگار من است

 

فداى رحمت چشمان آسمانی‌تان

 که یک نگاه شما مایۀ قرار من است

 

همیشه دادن اذن مدینه کار شماست

همیشه گریه براى مدینه کار من است

 

 منم اسیر نگاه پیمبری شده‌ام

به روى گنبد خضرا کبوترى شده‌ام...

 

تویى که اسم تو با هر زبان ستوده شده

 میان عالم هفت آسمان ستوده شده

 

 جلوتر از همۀ عرش و فرش و لوح و قلم

جلوتراز همۀ انس و جان ستوده شده

 

زمان حضرت آدم، زمان حضرت نوح

 خلاصه عشق تو در هر زمان ستوده شده

 

 نبى خاتم من اى رسول رحمت من

همیشه عشق تو در قلبمان ستوده شده

 

فداى اسم محمد که در کتاب زبور

 براى تک تک پیغمبران ستوده شده

 

 به روى کاشى فیروزه‌اى عرش خدا

نوشته اسم تو و اسم حیدر و زهرا...

 

ز شرم روى تو یوسف خجالتى شده است

مسیح کوچه، گداى محبتى شده است

 

میان کنگره‌هاى تمام کسراها

به پیش پاى تو امشب قیامتى شده است

 

 چه کرده‌اى تو مگر بین نامسلمان‌ها

 تمام رابطه‌هاشان رفاقتى شده است

 

بدون یاد تو اصلا زمان نمى‌گذرد

برایم این صلواتت عبادتى شده است

 

ببین به برکت قرآن و اهل بیت شما

میان شیعه وسنى چه وحدتى شده است

 

 خدا به امت مرحومه‌ات نظر دارد

 دعاى خاتم پیغمبران اثر دارد...

 

فداى روح مسیحایى رسول خدا

صفاى لیله الاسرایى رسول خدا

 

فداى جامه سبزش به زیر نور کسا

فداى چهرۀ زهرایى رسول خدا

 

فداى خلق عظیمش به زیر بارش سنگ

فداى آن دل دریایى رسول خدا

 

فداى عشق خدیجه که بوده در همه دم

انیس و مونس تنهایى رسول خدا

 

عروس خانۀ حیدر شده بدون جهاز

تمام هستى و دارایى رسول خدا:

 

اگرچه اجر رسالت ادا نشد هرگز

على ز فاطمه تو جدا نشد هرگز...

 

امام صادق ما شیعیان دعاگر ماست

همیشه سایۀ علمش به روى این سر ماست 

 

فداى آن همه ایثار و غربتش بشوم 

که دردغربت او هم شبیه مادر ماست

 

همیشه کرده براى همه روایت عشق

حدیث سینۀ او افتخار منبر ماست

 

خوشا به حال مُفَضَّل که درس توحیدش

 ز یمن و برکت استادى مفسر ماست

 

گمان کنم که مرامت به مصطفى رفته

 گمان کنم که نگاهت شبیه حیدر ماست

 

تویى که شیخ الائمه ملقبت کردند

 رئیس مذهب و استاد مکتبت کردند...

به روى گنبد خضرا کبوترى شده‌ام...

دوباره مطلع شعرم شده سلام شما

بلال طبع لطیفم شده غلام شما

 

دوباره رد شده‌اى از کنار و گوشۀ شهر

دوباره گم شده‌ام بین ازدحام شما

 

به هرطرف که نسیم عبایتان بوزد

بلند مى‌شوم آقا به احترام شما

 

چقدر جاذبه دارى به روى منبر نور

چقدر بوى خدا می‌دهد کلام شما

 

نمى‌شود به خدا بینتان نظر بدهم

تویى امام على و على امام شما:

 

مرا براى اویس قرن شدن بخرید

 براى نذر حسین و حسن شدن بخرید...

 

بزن به شانۀ سلمان بگو که یار من است

کنار دست شما بودن افتخار من است

 

براى علم ثریا به آسمان رفتن

همیشه پیشۀ این مردم دیار من است

 

 نبى امى مکتب نرفته‌ام همه جا

 سخن ز معجزه‌هاى تو و نگار من است

 

فداى رحمت چشمان آسمانی‌تان

 که یک نگاه شما مایۀ قرار من است

 

همیشه دادن اذن مدینه کار شماست

همیشه گریه براى مدینه کار من است

 

 منم اسیر نگاه پیمبری شده‌ام

به روى گنبد خضرا کبوترى شده‌ام...

 

تویى که اسم تو با هر زبان ستوده شده

 میان عالم هفت آسمان ستوده شده

 

 جلوتر از همۀ عرش و فرش و لوح و قلم

جلوتراز همۀ انس و جان ستوده شده

 

زمان حضرت آدم، زمان حضرت نوح

 خلاصه عشق تو در هر زمان ستوده شده

 

 نبى خاتم من اى رسول رحمت من

همیشه عشق تو در قلبمان ستوده شده

 

فداى اسم محمد که در کتاب زبور

 براى تک تک پیغمبران ستوده شده

 

 به روى کاشى فیروزه‌اى عرش خدا

نوشته اسم تو و اسم حیدر و زهرا...

 

ز شرم روى تو یوسف خجالتى شده است

مسیح کوچه، گداى محبتى شده است

 

میان کنگره‌هاى تمام کسراها

به پیش پاى تو امشب قیامتى شده است

 

 چه کرده‌اى تو مگر بین نامسلمان‌ها

 تمام رابطه‌هاشان رفاقتى شده است

 

بدون یاد تو اصلا زمان نمى‌گذرد

برایم این صلواتت عبادتى شده است

 

ببین به برکت قرآن و اهل بیت شما

میان شیعه وسنى چه وحدتى شده است

 

 خدا به امت مرحومه‌ات نظر دارد

 دعاى خاتم پیغمبران اثر دارد...

 

فداى روح مسیحایى رسول خدا

صفاى لیله الاسرایى رسول خدا

 

فداى جامه سبزش به زیر نور کسا

فداى چهرۀ زهرایى رسول خدا

 

فداى خلق عظیمش به زیر بارش سنگ

فداى آن دل دریایى رسول خدا

 

فداى عشق خدیجه که بوده در همه دم

انیس و مونس تنهایى رسول خدا

 

عروس خانۀ حیدر شده بدون جهاز

تمام هستى و دارایى رسول خدا:

 

اگرچه اجر رسالت ادا نشد هرگز

على ز فاطمه تو جدا نشد هرگز...

 

امام صادق ما شیعیان دعاگر ماست

همیشه سایۀ علمش به روى این سر ماست 

 

فداى آن همه ایثار و غربتش بشوم 

که دردغربت او هم شبیه مادر ماست

 

همیشه کرده براى همه روایت عشق

حدیث سینۀ او افتخار منبر ماست

 

خوشا به حال مُفَضَّل که درس توحیدش

 ز یمن و برکت استادى مفسر ماست

 

گمان کنم که مرامت به مصطفى رفته

 گمان کنم که نگاهت شبیه حیدر ماست

 

تویى که شیخ الائمه ملقبت کردند

 رئیس مذهب و استاد مکتبت کردند...

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×