سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

هم در نجف هم کربلا پرچم به دست زینب است

صحرا به صحرا، کو به کو، داریم نم نم می‌رویم

پشت سر هم، دم به دم ، آدم به آدم می‌رویم

 

ما هر دو عالم را به این معراج دعوت می‌کنیم

از این سوى عالم اگر آن سوى عالم می‌رویم

 

راهى شدن، دریا شدن، یعنى کمال قطره‌ها

ما هم به راه افتاده‌ایم و جانب یم می‌رویم

 

در شعله آتش می‌شویم، آتش به عالم می‌زنیم

هم مثل یک پروانه می‌سوزیم ما، هم می‌رویم

 

هم در نجف هم کربلا پرچم به دست زینب است

هر جا که پرچم می‌رود دنبال پرچم می‌رویم

 

عیسى بن مریم، آدم، ابراهیم، موسى، نوح، هود

این راه را پیغمبران رفتند و ما هم می‌رویم

 

ما تشنۀ وصلیم و دنبال سلوک وصلتیم

پس پابرهنه، تشنه لب ، تا نهر علقم می‌رویم

 

بى واسطه اسماء حق در ما تجلى می‌کند

هر وقت تحت قبۀ سلطان عالم می‌رویم

هم در نجف هم کربلا پرچم به دست زینب است

صحرا به صحرا، کو به کو، داریم نم نم می‌رویم

پشت سر هم، دم به دم ، آدم به آدم می‌رویم

 

ما هر دو عالم را به این معراج دعوت می‌کنیم

از این سوى عالم اگر آن سوى عالم می‌رویم

 

راهى شدن، دریا شدن، یعنى کمال قطره‌ها

ما هم به راه افتاده‌ایم و جانب یم می‌رویم

 

در شعله آتش می‌شویم، آتش به عالم می‌زنیم

هم مثل یک پروانه می‌سوزیم ما، هم می‌رویم

 

هم در نجف هم کربلا پرچم به دست زینب است

هر جا که پرچم می‌رود دنبال پرچم می‌رویم

 

عیسى بن مریم، آدم، ابراهیم، موسى، نوح، هود

این راه را پیغمبران رفتند و ما هم می‌رویم

 

ما تشنۀ وصلیم و دنبال سلوک وصلتیم

پس پابرهنه، تشنه لب ، تا نهر علقم می‌رویم

 

بى واسطه اسماء حق در ما تجلى می‌کند

هر وقت تحت قبۀ سلطان عالم می‌رویم

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×