سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

همه آمادۀ لبیک به ارباب شویم

کاش پایِ دلِ ما هم به نوایی برسد

اربعینی، حرمی، کرب و بلایی برسد

 

آری آقاتر از آنی تو که راهم ندهی

دارم امید که از دوست ندایی برسد

 

خاک پای همه زوّارِ تو روی چشمم

این غباری است که از تازه هوایی برسد

 

در دل این همه جمعیّت مشتاق گُمم

مگر الطاف کریمی به گدایی برسد

 

من هم انگار گُل گمشده دارم آقا

شاید از حنجر بُبریده صدایی برسد

 

این همه مرهم پا، پیشکشِ زوّارت

به یتیم تو نشد مرهم پایی برسد

 

کاش از کعبه بخوانند مرا کرب و بلا

یا که از کرب و بلا ، حکم ولایی برسد

 

همه آمادۀ لبیک به ارباب شویم

که هنوز از لب خشکیده ندایی برسد

 

یالثارات! مهیای قیامی باشید

که زمان طلبِ خون خدایی برسد

 

پای شش گوشۀ تو عرش الهی است حسین

کِی شود عاشق دلخسته به جایی برسد

 

روزیِ ما اگر این فرصت دیدار نشد

کاش از مشهدتان اذن رضایی برسد

 

نیمه شب‌های بقیع نیز صفایی دارد

کاش بر خاک حسن صحن و سرایی برسد

همه آمادۀ لبیک به ارباب شویم

کاش پایِ دلِ ما هم به نوایی برسد

اربعینی، حرمی، کرب و بلایی برسد

 

آری آقاتر از آنی تو که راهم ندهی

دارم امید که از دوست ندایی برسد

 

خاک پای همه زوّارِ تو روی چشمم

این غباری است که از تازه هوایی برسد

 

در دل این همه جمعیّت مشتاق گُمم

مگر الطاف کریمی به گدایی برسد

 

من هم انگار گُل گمشده دارم آقا

شاید از حنجر بُبریده صدایی برسد

 

این همه مرهم پا، پیشکشِ زوّارت

به یتیم تو نشد مرهم پایی برسد

 

کاش از کعبه بخوانند مرا کرب و بلا

یا که از کرب و بلا ، حکم ولایی برسد

 

همه آمادۀ لبیک به ارباب شویم

که هنوز از لب خشکیده ندایی برسد

 

یالثارات! مهیای قیامی باشید

که زمان طلبِ خون خدایی برسد

 

پای شش گوشۀ تو عرش الهی است حسین

کِی شود عاشق دلخسته به جایی برسد

 

روزیِ ما اگر این فرصت دیدار نشد

کاش از مشهدتان اذن رضایی برسد

 

نیمه شب‌های بقیع نیز صفایی دارد

کاش بر خاک حسن صحن و سرایی برسد

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×