سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

تربتش عطر کربلا دارد

تربتش عطر کربلا دارد

غربتش روضۀ رضا دارد

 

گنبدش، آسمان... طلایش، نور

روزها گنبد طلا دارد

 

هرچه در چَنته دارد این دنیا

از کرامات مجتبا دارد

 

«ای کریمی که در خزانۀ غیب...»

مور هم چشم بر شما دارد

 

تا که دست شماست بر سرِ ما

همه عالم نظر به ما دارد

 

زَهرۀ زهر ریخت پیش لبت

لعل تو حکم کیمیا دارد

 

آنچه از دل به لب برآوردی

رنگِ سیلیِ کوچه را دارد

 

متهم، زهر نیست! می‌دانی

لخته‌ها از چه ماجرا دارد

تربتش عطر کربلا دارد

تربتش عطر کربلا دارد

غربتش روضۀ رضا دارد

 

گنبدش، آسمان... طلایش، نور

روزها گنبد طلا دارد

 

هرچه در چَنته دارد این دنیا

از کرامات مجتبا دارد

 

«ای کریمی که در خزانۀ غیب...»

مور هم چشم بر شما دارد

 

تا که دست شماست بر سرِ ما

همه عالم نظر به ما دارد

 

زَهرۀ زهر ریخت پیش لبت

لعل تو حکم کیمیا دارد

 

آنچه از دل به لب برآوردی

رنگِ سیلیِ کوچه را دارد

 

متهم، زهر نیست! می‌دانی

لخته‌ها از چه ماجرا دارد

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×