سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

هر آنچه بود و هر آنچه که هست می‌بخشد

کریم آنچه بیارد به دست، می‌بخشد

هر آنچه بود و هر آنچه که هست می‌بخشد

 

ز پا فتادی اگر، یا حسن بگو بنگر

چگونه  رتبۀ شاهی به پست می‌بخشد

 

به تشنگان  برادر حسن دهد روزی

شراب ناب حسینی به مست می‌بخشد

 

قیامت است ظهورش، به عشق روی حسین

هر آنکسی که حسینی شده است می‌بخشد

 

گمان مبر که حسن بی ضریح و بی حرم است

کریم آل عبا هر چه هست می‌بخشــد…

 

هر آنچه بود و هر آنچه که هست می‌بخشد

کریم آنچه بیارد به دست، می‌بخشد

هر آنچه بود و هر آنچه که هست می‌بخشد

 

ز پا فتادی اگر، یا حسن بگو بنگر

چگونه  رتبۀ شاهی به پست می‌بخشد

 

به تشنگان  برادر حسن دهد روزی

شراب ناب حسینی به مست می‌بخشد

 

قیامت است ظهورش، به عشق روی حسین

هر آنکسی که حسینی شده است می‌بخشد

 

گمان مبر که حسن بی ضریح و بی حرم است

کریم آل عبا هر چه هست می‌بخشــد…

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×