سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

حیدر تو می‌شدی، شه خیبر اگر نبود

 

پرواز قصه بود فقط، پر اگر نبود

شوق رسیدنِ به فراتر اگر نبود

 

جمعی دخیل بسته به درهای رحمتت

اوجی نبود، حلقۀ این در اگر نبود

 

باید گرفت دامن اسباب تا رسید

در خانۀ حسین، علی اکبر اگر نبود

 

از بس که در صفات و کمالات محشری

حیدر تو می‌شدی، شه خیبر اگر نبود

 

تنها نبود شان تو در «زادۀ حسین»

شانت امام بود، برادر اگر نبود

 

در شان تــــو هدیۀ قابل نداشتیم

بر روی دست خواهشمان «سر» اگر نبود

 

هر کس رسیده است به جایی ز لطف توست

حتی «لطیفیان» ،«علی اکبر» اگــر نبود

 

حیدر تو می‌شدی، شه خیبر اگر نبود

 

پرواز قصه بود فقط، پر اگر نبود

شوق رسیدنِ به فراتر اگر نبود

 

جمعی دخیل بسته به درهای رحمتت

اوجی نبود، حلقۀ این در اگر نبود

 

باید گرفت دامن اسباب تا رسید

در خانۀ حسین، علی اکبر اگر نبود

 

از بس که در صفات و کمالات محشری

حیدر تو می‌شدی، شه خیبر اگر نبود

 

تنها نبود شان تو در «زادۀ حسین»

شانت امام بود، برادر اگر نبود

 

در شان تــــو هدیۀ قابل نداشتیم

بر روی دست خواهشمان «سر» اگر نبود

 

هر کس رسیده است به جایی ز لطف توست

حتی «لطیفیان» ،«علی اکبر» اگــر نبود

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×