سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

بابا به حرف دختر است

 

حال ما خوب است وقتى چشم ما براین دراست

بى کریمان بدتر است و با کریمان بهتر است

 

برنمی‌گردد دگر این شب نشینی‌هاى ما

قبر مادر پیش رو و عمر ما پشت سر است

 

سوختن مزد من است از عشق مزدم را بده

قیمت خاکستر پروانه‌ها عین زر است

 

هرکه کوچک شد به پاى تو بزرگش می‌کنند

خادم پایین مجلس از همه بالاتر است

 

زیر پاى این و آن هروقت می‌افتم خوشم

سنگ فرش این حرم بودن به از انگشتراست

 

اجرت چشم مرا این گریه‌ام پرداخت کرد

آب کوزه دستمزد زحمت کوزه‌گر است

 

خاک باقی‌ماندۀ پروانه را مهرش کنید

بهترین خاک‌ها در دین من خاکستر است

 

اینکه من کارم شده گریه نبوده کار من

کار کار بچه‌هاى دختر پیغمبر است

 

حرف با ارباب دارم با رقیه می‌زنم

چون شنیدم بیشتر بابا به حرف دختر است

 

 

بابا به حرف دختر است

 

حال ما خوب است وقتى چشم ما براین دراست

بى کریمان بدتر است و با کریمان بهتر است

 

برنمی‌گردد دگر این شب نشینی‌هاى ما

قبر مادر پیش رو و عمر ما پشت سر است

 

سوختن مزد من است از عشق مزدم را بده

قیمت خاکستر پروانه‌ها عین زر است

 

هرکه کوچک شد به پاى تو بزرگش می‌کنند

خادم پایین مجلس از همه بالاتر است

 

زیر پاى این و آن هروقت می‌افتم خوشم

سنگ فرش این حرم بودن به از انگشتراست

 

اجرت چشم مرا این گریه‌ام پرداخت کرد

آب کوزه دستمزد زحمت کوزه‌گر است

 

خاک باقی‌ماندۀ پروانه را مهرش کنید

بهترین خاک‌ها در دین من خاکستر است

 

اینکه من کارم شده گریه نبوده کار من

کار کار بچه‌هاى دختر پیغمبر است

 

حرف با ارباب دارم با رقیه می‌زنم

چون شنیدم بیشتر بابا به حرف دختر است

 

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×