سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

عاشورا؛ گریه ی مادر

رسید وقت رسیدن به ضربه های کسی

شکست حنجره اما به زیر پای کسی

 

آهـــای خنجـــــر کهنه! نمی شود نبری؟

نمی شود که بمیرد کسی به جای کسی؟

 

کمی گذشت و هجوم دوباره ای آمد

ردا بـرای کسی شد، زره بـرای کسی

 

به روی نیزه نشستی و عرش مال تو شد

به پای نیـزه نشسته غم صدای کسی

 

فرشته هـا همه با هم به گریه افتادنـد

به مادرانه تــرین سوزِ های های کسی

عاشورا؛ گریه ی مادر

رسید وقت رسیدن به ضربه های کسی

شکست حنجره اما به زیر پای کسی

 

آهـــای خنجـــــر کهنه! نمی شود نبری؟

نمی شود که بمیرد کسی به جای کسی؟

 

کمی گذشت و هجوم دوباره ای آمد

ردا بـرای کسی شد، زره بـرای کسی

 

به روی نیزه نشستی و عرش مال تو شد

به پای نیـزه نشسته غم صدای کسی

 

فرشته هـا همه با هم به گریه افتادنـد

به مادرانه تــرین سوزِ های های کسی

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×