سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

عاشورا؛ افتاد...

بلند مرتبه شاهی و پیکرت افتاد

همین که پیکرت افتاد خواهرت افتاد

 

تو نیزه خوردی و یک مرتبه زمین خوردی

هزار مرتبه زینب، برابرت افتاد

 

همین که از طرف جمعیت دو تا چکمه

رسید اول گودال، مادرت افتاد

 

تو را به خاطر دِرهم چه دَر هَمَت کردند

چنان که شرح تن تو به آخرت افتاد

 

ولی به جان خودت خواهرت مقصر نیست

در آن شلوغی اگر بارها سرت افتاد

 

خبر رسید که انگشتر تو را بردند

میان راه، النگوی دخترت افتاد

 

کنار خیمه رسیده است لشگر کوفه

و خواهر تو به یاد برادرت افتاد

عاشورا؛ افتاد...

بلند مرتبه شاهی و پیکرت افتاد

همین که پیکرت افتاد خواهرت افتاد

 

تو نیزه خوردی و یک مرتبه زمین خوردی

هزار مرتبه زینب، برابرت افتاد

 

همین که از طرف جمعیت دو تا چکمه

رسید اول گودال، مادرت افتاد

 

تو را به خاطر دِرهم چه دَر هَمَت کردند

چنان که شرح تن تو به آخرت افتاد

 

ولی به جان خودت خواهرت مقصر نیست

در آن شلوغی اگر بارها سرت افتاد

 

خبر رسید که انگشتر تو را بردند

میان راه، النگوی دخترت افتاد

 

کنار خیمه رسیده است لشگر کوفه

و خواهر تو به یاد برادرت افتاد

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×