سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

نهم محرم؛ مدح حضرت سقا (علیه السلام)

عَلَم به دست شما جلوه‌ای دگر دارد

عَلَم به دست تو انگـار بال و پـر دارد

 

برای حضرت ارباب جز وجود شما

کسی لیاقت سقا شدن مگر دارد؟

 

به چشم دل به نگاهت تعمّقی کردم

عجیب جذبۀ مـردانۀ پدر دارد

 

نه من، نه ما، نه خلایق، نه عقل، نه ادراک

فـقــط مقــام شمـا را، خــدا خبـر دارد

***

مرا ببخش که می‌گویم از غمت زیرا؛

برای درد و غمم روضــه‌ات اثر دارد

 

تمام غصه‌ات این بود لحظۀ آخر

چرا برادر من دست بـر کمـر دارد؟

***

تو آن ستاره که روحم به یُمن تکرارش

دوبـاره لذّت و احسـاس تـازه‌تـر دارد

 

من آن مسافر تنها که در خیال خودش

به سمت کرب و بلا عزم یک سفر دارد

***

نمی‌شود به جمال تو خیره شد، خورشید

که نـور روی تـو بر چشــم ما ضـرر دارد

نهم محرم؛ مدح حضرت سقا (علیه السلام)

عَلَم به دست شما جلوه‌ای دگر دارد

عَلَم به دست تو انگـار بال و پـر دارد

 

برای حضرت ارباب جز وجود شما

کسی لیاقت سقا شدن مگر دارد؟

 

به چشم دل به نگاهت تعمّقی کردم

عجیب جذبۀ مـردانۀ پدر دارد

 

نه من، نه ما، نه خلایق، نه عقل، نه ادراک

فـقــط مقــام شمـا را، خــدا خبـر دارد

***

مرا ببخش که می‌گویم از غمت زیرا؛

برای درد و غمم روضــه‌ات اثر دارد

 

تمام غصه‌ات این بود لحظۀ آخر

چرا برادر من دست بـر کمـر دارد؟

***

تو آن ستاره که روحم به یُمن تکرارش

دوبـاره لذّت و احسـاس تـازه‌تـر دارد

 

من آن مسافر تنها که در خیال خودش

به سمت کرب و بلا عزم یک سفر دارد

***

نمی‌شود به جمال تو خیره شد، خورشید

که نـور روی تـو بر چشــم ما ضـرر دارد

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×