سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

هفتم محرم؛ مصیبت

وقتش شده بر دست بگیرد جگرش را

شاهی که شکسته‌ ست مصیبت کمرش را

 

پروانه به هم ریخته گهوارۀ خود را

تا باز کند از پر قنداق، پرش را

 

تلخ است پدر گریه کند، طفل بخندد

سخت است که پنهان بکند چشم ترش را

 

دور و برش آن‌ قدر کسی نیست که باید

این طفل در آغوش بگیرد پدرش را

 

مادر نگران است، خدایا! نکند تیر

نیت کند، از شیر بگیرد پسرش را

 

هم چشم به راه است که سیراب بیارند

هم دلهره دارد که مبادا خبرش را...

 

ای وای از آن تیر و کمانی که گرفته‌ ست

این بار سپیدی گلویی نظرش را

 

وقتش شده بر دست بگیرد جگرش را

مردی که شکسته‌ ست مصیبت کمرش را...

هفتم محرم؛ مصیبت

وقتش شده بر دست بگیرد جگرش را

شاهی که شکسته‌ ست مصیبت کمرش را

 

پروانه به هم ریخته گهوارۀ خود را

تا باز کند از پر قنداق، پرش را

 

تلخ است پدر گریه کند، طفل بخندد

سخت است که پنهان بکند چشم ترش را

 

دور و برش آن‌ قدر کسی نیست که باید

این طفل در آغوش بگیرد پدرش را

 

مادر نگران است، خدایا! نکند تیر

نیت کند، از شیر بگیرد پسرش را

 

هم چشم به راه است که سیراب بیارند

هم دلهره دارد که مبادا خبرش را...

 

ای وای از آن تیر و کمانی که گرفته‌ ست

این بار سپیدی گلویی نظرش را

 

وقتش شده بر دست بگیرد جگرش را

مردی که شکسته‌ ست مصیبت کمرش را...

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×