سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

زخم جگر به گریه مداوا نمی‌شود

چشمی که بسته‌ای به رخم وا نمی‌شود؟

یعنی عمو برای تو بابا نمی‌شود؟

 

ای مهربان خیمه، حرم را نگاه کن

عمه حریف گریۀ زن‌ها نمی‌شود

 

تا جان نداده مادرت، از جا بلند شو

زخم جگر به گریه مداوا نمی‌شود

 

باید مرا به سمت حرم با خودت بری

من خواستم که پا شوم اما نمی‌شود

 

باور نمی‌کنم چه به روزت رسیده است

این قدر تکه سنگ که یک جا نمی‌شود

 

تقصیر استخوان سر راه مانده است

راه نفس گمان نکنم، وا نمی‌شود

 

این نعل‌های تازه چه کردند با تنت؟

عضوی که از تو گم شده پیدا نمی‌شود

 

بی تو عمو اسیر تماشا شده ببین

قدت شبیه قامت سقا شده ببین

 

مثل دلم تمام تنت زیر و رو شده

دشتی از آه شعله زنت زیر و رو شده

 

پیراهنی که بر بدنت بود کنده‌اند

پیراهنی که شد کفنت زیر و رو شده

 

از بس که اسب بر بدنت تاخت با سوار

حتی مسیر آمدنت زیر و رو شده

 

با من بگو به دست که افتاده کاکلت

این طور موی پر شکنت زیر و رو شده

 

از بس که سنگ بر سر و پای تو ریخته

از بس که نیزه روی تنت زیر و رو شده

 

انگار جای فاصله‌ها پر نمی‌شود

از بس تمامی بدنت زیر و رو شده

زخم جگر به گریه مداوا نمی‌شود

چشمی که بسته‌ای به رخم وا نمی‌شود؟

یعنی عمو برای تو بابا نمی‌شود؟

 

ای مهربان خیمه، حرم را نگاه کن

عمه حریف گریۀ زن‌ها نمی‌شود

 

تا جان نداده مادرت، از جا بلند شو

زخم جگر به گریه مداوا نمی‌شود

 

باید مرا به سمت حرم با خودت بری

من خواستم که پا شوم اما نمی‌شود

 

باور نمی‌کنم چه به روزت رسیده است

این قدر تکه سنگ که یک جا نمی‌شود

 

تقصیر استخوان سر راه مانده است

راه نفس گمان نکنم، وا نمی‌شود

 

این نعل‌های تازه چه کردند با تنت؟

عضوی که از تو گم شده پیدا نمی‌شود

 

بی تو عمو اسیر تماشا شده ببین

قدت شبیه قامت سقا شده ببین

 

مثل دلم تمام تنت زیر و رو شده

دشتی از آه شعله زنت زیر و رو شده

 

پیراهنی که بر بدنت بود کنده‌اند

پیراهنی که شد کفنت زیر و رو شده

 

از بس که اسب بر بدنت تاخت با سوار

حتی مسیر آمدنت زیر و رو شده

 

با من بگو به دست که افتاده کاکلت

این طور موی پر شکنت زیر و رو شده

 

از بس که سنگ بر سر و پای تو ریخته

از بس که نیزه روی تنت زیر و رو شده

 

انگار جای فاصله‌ها پر نمی‌شود

از بس تمامی بدنت زیر و رو شده

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×