سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

ششم محرم؛ وای بر من

نیزه خوردی و تمامی تنت پاره شده

صبرکن، تا برسم من، بدنت پاره شده

 

خاطرت هست کفنت کردم و رفتی میدان؟

تو چه کردی پسر من کفنت پاره شده؟

 

زیر تیغ و تبر لشگریان، یوسف من

تکه تکه شدی و پیرهنت پاره شده

 

تو رجز خواندی و با سنگ جوابت دادند

بی سبب نیست عموجان دهنت پاره شده

 

وای بر من که صدایت نرسید قاسم جان

وای من حنجرۀ ناله زنت پاره شده

 

راضی هستی بروم من و بگویم نجمه!

کتف و بازوی یل بت شکنت پاره شده

 

به زمین خوردی و در خون خودت غوطه وری

سینه‌ات از سر پر پر زدنت پاره شده

ششم محرم؛ وای بر من

نیزه خوردی و تمامی تنت پاره شده

صبرکن، تا برسم من، بدنت پاره شده

 

خاطرت هست کفنت کردم و رفتی میدان؟

تو چه کردی پسر من کفنت پاره شده؟

 

زیر تیغ و تبر لشگریان، یوسف من

تکه تکه شدی و پیرهنت پاره شده

 

تو رجز خواندی و با سنگ جوابت دادند

بی سبب نیست عموجان دهنت پاره شده

 

وای بر من که صدایت نرسید قاسم جان

وای من حنجرۀ ناله زنت پاره شده

 

راضی هستی بروم من و بگویم نجمه!

کتف و بازوی یل بت شکنت پاره شده

 

به زمین خوردی و در خون خودت غوطه وری

سینه‌ات از سر پر پر زدنت پاره شده

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×