سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

خاکستر خیام

زینب گریست نام به آتش کشیده را

فریاد زد پیام به آتش کشیده را

 

با چشم‌های غمزدۀ خود نظاره کرد

گلزخم‌های کام به آتش کشیده را

 

در نینوای درد غریبانه می‌سرود

غمنامۀ قیام به آتش کشیده را

 

می‌رفت و می‌سپرد به آغوش بادها

خاکستر خیام به آتش کشیده را

 

با دست‌های خستۀ امواج می‌گرفت

از دست باد جام به آتش کشیده را

 

زینب صنوبرانه در اندوه و ناله سوخت

در سینه ریخت شام به آتش کشیده را

خاکستر خیام

زینب گریست نام به آتش کشیده را

فریاد زد پیام به آتش کشیده را

 

با چشم‌های غمزدۀ خود نظاره کرد

گلزخم‌های کام به آتش کشیده را

 

در نینوای درد غریبانه می‌سرود

غمنامۀ قیام به آتش کشیده را

 

می‌رفت و می‌سپرد به آغوش بادها

خاکستر خیام به آتش کشیده را

 

با دست‌های خستۀ امواج می‌گرفت

از دست باد جام به آتش کشیده را

 

زینب صنوبرانه در اندوه و ناله سوخت

در سینه ریخت شام به آتش کشیده را

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×