سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

تمجید

هر شعر می‌گویم فقط یک مشت تمجید است

در صحت اشعار من بسیار تردید است

 

این بار می‌خواهم روایت واقعی باشد

در هالۀ ابهام، شاعر رو به تهدید است

 

دنیا کمتر خم کرده در تاریکی سنگین

زن، کوه آسا، راوی آن ظهر جاوید است

 

حق دارد این جا غیرزیبایی نمی‌بیند

زن، کهکشان سالار هفتاد و دو خورشید است

 

شب با تمام ریشه‌های وحشت انگیزش

در گردباد لهجۀ او شاخه‌ای بید است

 

پیچید در لحنش صدای غرش حیدر

عمر علی در خطبه‌هایش رو به تجدید است

 

او مبدأ تاریخ لرزش در تن بیداد

او کاملاً حق است، حا و قاف و تشدید است

 

می‌خواستم امروز شعری تازه بنویسم

این بار هم دیدم فقط یک مشت تمجید است

 

در آسمان، بر نیزه، یا در تشت زرّینی

خورشید در هر جا که باشد باز خورشید است       

تمجید

هر شعر می‌گویم فقط یک مشت تمجید است

در صحت اشعار من بسیار تردید است

 

این بار می‌خواهم روایت واقعی باشد

در هالۀ ابهام، شاعر رو به تهدید است

 

دنیا کمتر خم کرده در تاریکی سنگین

زن، کوه آسا، راوی آن ظهر جاوید است

 

حق دارد این جا غیرزیبایی نمی‌بیند

زن، کهکشان سالار هفتاد و دو خورشید است

 

شب با تمام ریشه‌های وحشت انگیزش

در گردباد لهجۀ او شاخه‌ای بید است

 

پیچید در لحنش صدای غرش حیدر

عمر علی در خطبه‌هایش رو به تجدید است

 

او مبدأ تاریخ لرزش در تن بیداد

او کاملاً حق است، حا و قاف و تشدید است

 

می‌خواستم امروز شعری تازه بنویسم

این بار هم دیدم فقط یک مشت تمجید است

 

در آسمان، بر نیزه، یا در تشت زرّینی

خورشید در هر جا که باشد باز خورشید است       

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×