سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

رنگ گرم

یک تکه صحرا می‌کشم بر بوم نقاشی

اندوه چادر می‌زند در بوم نقاشی

 

یک آسمان زرد و یک خورشید خون‌آلود

از موج گرما می‌شود تر بوم نقاشی

 

لب‌های روحم تشنۀ ابر است، لطفی بکن

از رنگ‌های گرم بگذر بوم نقاشی!

 

غمنامۀ خونین این صحرای زخمی را

باید بگویی جور دیگر، بوم نقاشی!

 

طرحی شبیه موج پرواز کبوترها

شاید برایش هست بهتر بوم نقاشی

 

یا نبض باران بر لب گل‌ها به طوری که

حتی شود از آن معطر بوم نقاشی

 

چیزی که باشد در پس احساس هر نقاش

طرحی که باشد عاشقش هر بوم نقاشی

 

مخلوطی از اشک سفید و آبی روشن

یک دست دریا می‌شود بر بوم نقاشی

رنگ گرم

یک تکه صحرا می‌کشم بر بوم نقاشی

اندوه چادر می‌زند در بوم نقاشی

 

یک آسمان زرد و یک خورشید خون‌آلود

از موج گرما می‌شود تر بوم نقاشی

 

لب‌های روحم تشنۀ ابر است، لطفی بکن

از رنگ‌های گرم بگذر بوم نقاشی!

 

غمنامۀ خونین این صحرای زخمی را

باید بگویی جور دیگر، بوم نقاشی!

 

طرحی شبیه موج پرواز کبوترها

شاید برایش هست بهتر بوم نقاشی

 

یا نبض باران بر لب گل‌ها به طوری که

حتی شود از آن معطر بوم نقاشی

 

چیزی که باشد در پس احساس هر نقاش

طرحی که باشد عاشقش هر بوم نقاشی

 

مخلوطی از اشک سفید و آبی روشن

یک دست دریا می‌شود بر بوم نقاشی

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×