سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

بی کران وجود

غرقیم در حدود تو غرقیم، یا کریم

در بیکران جود تو غرقیم، یا کریم

 

ما در ازل به پرسش سبز تو آمدیم

در حضرت وجود تو غرقیم، یا کریم

 

ما امتداد آبی دریای رحمتیم

در سبزی سجود تو غرقیم، یا کریم

 

ما تشنگان که لب به فرات عطش زدیم

در موج موج رود تو غرقیم، یا کریم

 

ما از می سلام تو مستیم یا غفور

در لذت درود تو غرقیم، یا کریم    

بی کران وجود

غرقیم در حدود تو غرقیم، یا کریم

در بیکران جود تو غرقیم، یا کریم

 

ما در ازل به پرسش سبز تو آمدیم

در حضرت وجود تو غرقیم، یا کریم

 

ما امتداد آبی دریای رحمتیم

در سبزی سجود تو غرقیم، یا کریم

 

ما تشنگان که لب به فرات عطش زدیم

در موج موج رود تو غرقیم، یا کریم

 

ما از می سلام تو مستیم یا غفور

در لذت درود تو غرقیم، یا کریم    

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×