سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

یک عمر خواندی از غم آقای تشنه لب

خورشید سر زد از سحرت أیها الغریب

از سمت چشم‌های ترت أیها الغریب

 

تو ابر رحمتی که به هر گوشه سر زدی

باران گرفت دور و برت أیها الغریب

 

جاری است چشمه چشمه قدمگاه تو هنوز

جنت شده است رهگذرت أیها الغریب

 

تو آفتاب رأفتی و کوچه کوچه شهر

در سایه سار بال و پرت أیها الغریب

 

با این همه، غریبِ غریبان عالمی

داغی نشسته بر جگرت أیها الغریب

 

از کوچه‌های غربت شهر آمدی ولی

داری عبا به روی سرت أیها الغریب

 

آقای من! نگو که تو هم رفتنی شدی

زود است حرف از سفرت أیها الغریب

 

شکر خدا جواد تو آمد ولی هنوز

بارانی است چشم ترت أیها الغریب

 

یک عمر خواندی از غم آقای تشنه لب

با اشک‌های شعله ورت أیها الغریب

 

هر گوشه‌ای ز حجره که رو می ‌کنی دگر

کرب و بلاست در نظرت أیها الغریب

 

در قتلگاه، لحظۀ آخر چه می‌کشید

جدِّ ز تو غریب‌ترت أیها الغریب

 

چشمان اهل خیمه دگر سوی نیزه‌هاست

ظهر قیامت است و سری روی نیزه‌هاست

 

 

یک عمر خواندی از غم آقای تشنه لب

خورشید سر زد از سحرت أیها الغریب

از سمت چشم‌های ترت أیها الغریب

 

تو ابر رحمتی که به هر گوشه سر زدی

باران گرفت دور و برت أیها الغریب

 

جاری است چشمه چشمه قدمگاه تو هنوز

جنت شده است رهگذرت أیها الغریب

 

تو آفتاب رأفتی و کوچه کوچه شهر

در سایه سار بال و پرت أیها الغریب

 

با این همه، غریبِ غریبان عالمی

داغی نشسته بر جگرت أیها الغریب

 

از کوچه‌های غربت شهر آمدی ولی

داری عبا به روی سرت أیها الغریب

 

آقای من! نگو که تو هم رفتنی شدی

زود است حرف از سفرت أیها الغریب

 

شکر خدا جواد تو آمد ولی هنوز

بارانی است چشم ترت أیها الغریب

 

یک عمر خواندی از غم آقای تشنه لب

با اشک‌های شعله ورت أیها الغریب

 

هر گوشه‌ای ز حجره که رو می ‌کنی دگر

کرب و بلاست در نظرت أیها الغریب

 

در قتلگاه، لحظۀ آخر چه می‌کشید

جدِّ ز تو غریب‌ترت أیها الغریب

 

چشمان اهل خیمه دگر سوی نیزه‌هاست

ظهر قیامت است و سری روی نیزه‌هاست

 

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×