سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

تو چشم و چراغ مجتبایی

ای جان حسن به پیکر ری

ای ظلّ همات بر سر ری

 

در دامن خاک آیۀ نور

در سینۀ پاک گوهر ری

 

ماه فلک شرافت و قدر

خورشید بلند اختر ری

 

با فیض تن تو می‌دهد روح

نام خوش روح پرور ری

 

تو خیر کثیر مجتبایی

ای خیر کثیر و کوثر ری

 

هم عبد عظیم و هم عظیمی

هم نجل کریم و هم کریمی

 

جود و کرم تو بی نهایت

از لطف خدا کند حکایت

 

گلدستۀ آستان قدست

در ری شده مشعل هدایت

 

در یک کرمت هزار دریا

در هر سخنت هزار آیت

 

در سینه ی تو یم احادیث

دَر لعل لبت دُرِ روایت

 

در موج بلا و سیل طوفان

مهر تو کند زما حمایت

 

ای گنج خدا به سینۀ ری

پیغامبر مدینۀ ری

 

تو چشم و چراغ مجتبایی

فرزند علیّ مرتضایی

 

مولایی و سیّد الکریمی

آقایی و نجل مجتبایی

 

هر چند غریب شهر خویشی

در کلّ وجود آشنایی

 

هم قبلۀ جانِ مردم ری

هم کعبۀ آرزوی مایی

 

مانند عموی خویش عبّاس

از خلق جهان گره گشایی

 

ما دست تهی رسیده از راه

تو باب حوائج الی الله

 

تو چشم و چراغ مجتبایی

ای جان حسن به پیکر ری

ای ظلّ همات بر سر ری

 

در دامن خاک آیۀ نور

در سینۀ پاک گوهر ری

 

ماه فلک شرافت و قدر

خورشید بلند اختر ری

 

با فیض تن تو می‌دهد روح

نام خوش روح پرور ری

 

تو خیر کثیر مجتبایی

ای خیر کثیر و کوثر ری

 

هم عبد عظیم و هم عظیمی

هم نجل کریم و هم کریمی

 

جود و کرم تو بی نهایت

از لطف خدا کند حکایت

 

گلدستۀ آستان قدست

در ری شده مشعل هدایت

 

در یک کرمت هزار دریا

در هر سخنت هزار آیت

 

در سینه ی تو یم احادیث

دَر لعل لبت دُرِ روایت

 

در موج بلا و سیل طوفان

مهر تو کند زما حمایت

 

ای گنج خدا به سینۀ ری

پیغامبر مدینۀ ری

 

تو چشم و چراغ مجتبایی

فرزند علیّ مرتضایی

 

مولایی و سیّد الکریمی

آقایی و نجل مجتبایی

 

هر چند غریب شهر خویشی

در کلّ وجود آشنایی

 

هم قبلۀ جانِ مردم ری

هم کعبۀ آرزوی مایی

 

مانند عموی خویش عبّاس

از خلق جهان گره گشایی

 

ما دست تهی رسیده از راه

تو باب حوائج الی الله

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×