سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

حال و هوای کرببلا دارد این حرم

ری قبله گشته با حرم سیدالکریم

عزت گرفته با قدم سیدالکریم

 

عقده گشای قبر خراب حسن شده

صحن و سرای محترم سیدالکریم

 

عیسای شهر ما نفسش مجتبایی است

اعجازها نموده دم سیدالکریم

 

از کودکی شفای مرا مادرم گرفت

وقت نماز با قسم سیدالکریم

 

در روز حشر هم همگی قد علم کنیم

در زیر بیرق و علم سیدالکریم

 

هرکس که پیر گریه شده از غم حسین

سیراب گشته با کرم سیدالکریم

 

بیهوده نیست خیل گدا دارد این حرم

حال و هوای کرببلا دارد این حرم

 

عبدالعظیم آمد و عبد خدا شدیم

با عشق اهل بیت دگر آشنا شدیم

 

دنیا و آخرت همۀ فخر ماست این

همسایۀ عزیز دل مجتبی شدیم

 

شکر خدا که صاحب ما با کرامت است

شکر خدا که بر سر کویش گدا شدیم

 

یک بار اتفاقی از این صحن رد شدیم

یک عمر چون نسیم سحر با صفا شدیم

 

چون ریشه‌های پرچم سبزش به دست باد

در هر طواف، زائر کرببلا شدیم

 

دانی ز چیست این همه شان و مقام او

دانی ز چیست ریزه خور این سرا شدیم

 

فرمود امام شیعه: انت ولینا

عبدالعظیم ما همه از تو رضا شدیم

 

بیهوده نیست خیل گدا دارد این حرم

حال و هوای کرببلا دارد این حرم

 

حال و هوای کرببلا دارد این حرم

ری قبله گشته با حرم سیدالکریم

عزت گرفته با قدم سیدالکریم

 

عقده گشای قبر خراب حسن شده

صحن و سرای محترم سیدالکریم

 

عیسای شهر ما نفسش مجتبایی است

اعجازها نموده دم سیدالکریم

 

از کودکی شفای مرا مادرم گرفت

وقت نماز با قسم سیدالکریم

 

در روز حشر هم همگی قد علم کنیم

در زیر بیرق و علم سیدالکریم

 

هرکس که پیر گریه شده از غم حسین

سیراب گشته با کرم سیدالکریم

 

بیهوده نیست خیل گدا دارد این حرم

حال و هوای کرببلا دارد این حرم

 

عبدالعظیم آمد و عبد خدا شدیم

با عشق اهل بیت دگر آشنا شدیم

 

دنیا و آخرت همۀ فخر ماست این

همسایۀ عزیز دل مجتبی شدیم

 

شکر خدا که صاحب ما با کرامت است

شکر خدا که بر سر کویش گدا شدیم

 

یک بار اتفاقی از این صحن رد شدیم

یک عمر چون نسیم سحر با صفا شدیم

 

چون ریشه‌های پرچم سبزش به دست باد

در هر طواف، زائر کرببلا شدیم

 

دانی ز چیست این همه شان و مقام او

دانی ز چیست ریزه خور این سرا شدیم

 

فرمود امام شیعه: انت ولینا

عبدالعظیم ما همه از تو رضا شدیم

 

بیهوده نیست خیل گدا دارد این حرم

حال و هوای کرببلا دارد این حرم

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×