سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

خط کوفی

این نامه به خط کوفی­ است، با خود گله‌­ای آورده

لرزانده دل دنیا را، نه ... زلزله‌­ای آورده

 

این نامه به خط کوفی­ است، با جوهری از اشک و خون

بر پای خودش امضایی، از قافله­­‌ای آورده

 

از موسم حج می‌­آید ... از مشعر چند اسماعیل؟

شاید غم هاجرها را، با هروله‌­ای آورده

 

دستان قلم روی خاک، لب­‌های قلم خشکیده

سرهای قلم را از تن، با فاصله­‌ای آورده

 

شش ماه به دور دنیا، بر سر زده و چرخیده

وقتی که نشان از تیرِ چون حرمله‌­ای آورده

 

هفتاد و دو بار افتاده، زخمی شده زانوهایش

با خود خبر از پاهای، پر آبله­‌ای آورده

 

یک گوشه ندارد گویی، یا سوخته یا می‌­سوزد

حتما خبری آتشناک، از ولوله‌­ای آورده

 

این نامه به خط کوفی­ است، برگشته به دست کوفه

از بام و درش لب­‌های پر هلهله‌­ای آورده

 

این بار گران غم را، این تاولِ بی مرهم را

تا شام جنون شاهِ بی ­سلسله­‌ای آورده

 

خط کوفی

این نامه به خط کوفی­ است، با خود گله‌­ای آورده

لرزانده دل دنیا را، نه ... زلزله‌­ای آورده

 

این نامه به خط کوفی­ است، با جوهری از اشک و خون

بر پای خودش امضایی، از قافله­­‌ای آورده

 

از موسم حج می‌­آید ... از مشعر چند اسماعیل؟

شاید غم هاجرها را، با هروله‌­ای آورده

 

دستان قلم روی خاک، لب­‌های قلم خشکیده

سرهای قلم را از تن، با فاصله­‌ای آورده

 

شش ماه به دور دنیا، بر سر زده و چرخیده

وقتی که نشان از تیرِ چون حرمله‌­ای آورده

 

هفتاد و دو بار افتاده، زخمی شده زانوهایش

با خود خبر از پاهای، پر آبله­‌ای آورده

 

یک گوشه ندارد گویی، یا سوخته یا می‌­سوزد

حتما خبری آتشناک، از ولوله‌­ای آورده

 

این نامه به خط کوفی­ است، برگشته به دست کوفه

از بام و درش لب­‌های پر هلهله‌­ای آورده

 

این بار گران غم را، این تاولِ بی مرهم را

تا شام جنون شاهِ بی ­سلسله­‌ای آورده

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×