سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

زبان حال امام حسین (ع)

من حسین سرجدایم

کشتۀ راه خدایم

 

شافع روز جزایم                                               

خامس آل عبایم

 

من حسین حق‌پرستم                                       

من خدا را عین و دستم

 

بر همان عهد الستم                                           

تا ابد بر جای هستم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

من حسینم من حسینم                                     

افتخار عالمینم

 

آفتاب مشرقینم                                      

عرش حق را زیب و زینم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

من حسین کربلایم                                          

میهمان اشقیایم

 

من غریب نینوایم                                             

کشته تیغ جفایم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشته راه خدایم

 

نور عین مصطفایم                                            

یادگار مرتضایم

 

زاده خیرالنسایم                                              

قبلۀ اهل وفایم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

بحر موّاج کمالم                                               

مهر تابان جلالم

 

سرخوش از جام وصالم                                      

یوسف مصر جمالم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

درّ بحر اصطفایم                                              

معدن جود و سخایم

 

لنگر ارض و سمایم                                           

مرد میدان بلایم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشته راه خدایم

 

محو ذات کبریایم                                            

غرقه بحر فنایم

 

شاهد بزم لقایم                                               

سیّد اهل اِبایم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

سبط خیرالمرسلینم                                          

رهبر دنیا و دینم

 

دشمن مستکبرینم                                           

قهرمان ماء و طینم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

شبل شیر کردگارم                                           

قدرت پروردگارم

 

دین و ایمان را مدارم                                        

سومین هشت و چارم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

پای تا سر افتخارم                                            

مرکز مجد و وقارم

 

عرش حق را گوشوارم                                       

دین حق را جان‌نثارم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

عالم علم کتابم                                                

مقتدای شیخ و شابم

 

شافع یوم الحسابم                                            

هادی راه صوابم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

رونق شرع مبینم                                             

خسرو ملک یقینم

 

خاتم دین را نگینم                                           

فخر و عزّت آفرینم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

من صراط مستقیمم                                         

محور دین قویمم

 

عِدل قرآن کریمم                                             

من همان ذبح عظیمم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

داغ یاران و جوانان                                           

گرچه سوزاند دل و جان

 

لیک اندر راه یزدان                                           

من گرفتم جمله آسان

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

دادم اندر راه داور                                             

کودک شش‌ماهه اصغر

 

هم علی شبه پیمبر                                          

هم ابوالفضل غضنفر

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

پیکرم گر غرق خون شد                                    

زخم تن از حد برون شد

 

عزّتم از آن فزون شد                                         

دشمنم خوار و زبون شد

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

مکتب سرخ شهادت                                          

عزم و ایثار و شهامت

 

دین و صبر و استقامت                                      

زنده کردم تا قیامت

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

زبان حال امام حسین (ع)

من حسین سرجدایم

کشتۀ راه خدایم

 

شافع روز جزایم                                               

خامس آل عبایم

 

من حسین حق‌پرستم                                       

من خدا را عین و دستم

 

بر همان عهد الستم                                           

تا ابد بر جای هستم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

من حسینم من حسینم                                     

افتخار عالمینم

 

آفتاب مشرقینم                                      

عرش حق را زیب و زینم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

من حسین کربلایم                                          

میهمان اشقیایم

 

من غریب نینوایم                                             

کشته تیغ جفایم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشته راه خدایم

 

نور عین مصطفایم                                            

یادگار مرتضایم

 

زاده خیرالنسایم                                              

قبلۀ اهل وفایم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

بحر موّاج کمالم                                               

مهر تابان جلالم

 

سرخوش از جام وصالم                                      

یوسف مصر جمالم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

درّ بحر اصطفایم                                              

معدن جود و سخایم

 

لنگر ارض و سمایم                                           

مرد میدان بلایم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشته راه خدایم

 

محو ذات کبریایم                                            

غرقه بحر فنایم

 

شاهد بزم لقایم                                               

سیّد اهل اِبایم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

سبط خیرالمرسلینم                                          

رهبر دنیا و دینم

 

دشمن مستکبرینم                                           

قهرمان ماء و طینم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

شبل شیر کردگارم                                           

قدرت پروردگارم

 

دین و ایمان را مدارم                                        

سومین هشت و چارم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

پای تا سر افتخارم                                            

مرکز مجد و وقارم

 

عرش حق را گوشوارم                                       

دین حق را جان‌نثارم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

عالم علم کتابم                                                

مقتدای شیخ و شابم

 

شافع یوم الحسابم                                            

هادی راه صوابم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

رونق شرع مبینم                                             

خسرو ملک یقینم

 

خاتم دین را نگینم                                           

فخر و عزّت آفرینم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

من صراط مستقیمم                                         

محور دین قویمم

 

عِدل قرآن کریمم                                             

من همان ذبح عظیمم

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

داغ یاران و جوانان                                           

گرچه سوزاند دل و جان

 

لیک اندر راه یزدان                                           

من گرفتم جمله آسان

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

دادم اندر راه داور                                             

کودک شش‌ماهه اصغر

 

هم علی شبه پیمبر                                          

هم ابوالفضل غضنفر

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

پیکرم گر غرق خون شد                                    

زخم تن از حد برون شد

 

عزّتم از آن فزون شد                                         

دشمنم خوار و زبون شد

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

 

مکتب سرخ شهادت                                          

عزم و ایثار و شهامت

 

دین و صبر و استقامت                                      

زنده کردم تا قیامت

 

من حسین سرجدایم                                     

کشتۀ راه خدایم

۱ نظر

 
  • محمد حسین اربابی فر
    ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

    من حسینم من حسینم افتخار عالمیانم این نباید بشه«افتخار عالمینم»؟

  • پاسخ مدیر
    ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

    اصلاح شد

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×