سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

هرشب کنار سفره در فکـر حسینـم

 

امشب دوباره قصد استغفـار کـردم

یعنی  به کوچک بودنم اقـرار کردم

 

می‌خواهم از حالا فقط مـال تـو باشم

شرمنده‌ام آقا که بـد رفتـار کردم

 

می‌دیدم اینکه خار چشمت هستم اما

بیهوده بر این کـارها اصـرار کردم

 

امشب به جـای گفتـن العفـو العفـو

هفتاد دفعـه یا حسـن تکرار کردم

 

هرشب کنار سفره در فکـر حسینـم

امشب به یاد مجتبی افطـار کردم

 

من نذر کردم که غلامت باشم آقا

تا آخـر عمـرم به نـامت باشم آقا

 

ای اولین فرزند زهرا یا حسن جـان

ای دلبر و دلبنـد زهرا یا حسن جان

 

تو آمدی زهرا و حیدر شـاد هستند

ای معنی لبخنـد زهرا یا حسن جان

 

مادر تو را هر لحظه در آغوش دارد

یعنی شدی در بند زهرا یا حسن جان

 

یارب به حق مجتبی همسایه‌ها را...

نامت شده سوگند زهرا یا حسن جان

 

تو آمدی تـا آبروی شهــر باشی

دروازۀ رحمت به سوی شهر باشی

 

مهر شمـا در سینـه از روز ازل بود

با صلح جنگیـدن نبردی بی بدل بود

 

ای مـرجع تقلیـد عظمـای مدینه

رفتارتـان حی علی خیـر العمـل بود

 

ای بهترین  شاگرد دست آموز حیدر

دشمن اسیر ضرب شصتت در جمل بود

 

با بانگ تکبیرت زمین می‌لـرزد آقا

انگـار پـای دشمنت روی گسـل بـود

 

خون تو در رگ‌های قاسم موج می‌زد

چون مرگ شیرین‌تر برایش از عسل بود

 

تـو روی نـام مـادرت حساس هستی

استاد رزم حضرت حضرت عباس هستی

 

من خوب می‌دانم که این آقا کریم است

جای کبوتر بین صحنش یا کریم است

 

اینجا کسـی با دست خالـی برنگشتـه

آقا شبیـه مـادرش زهـرا کریم است

 

هرکس به دریا رفت مروارید برداشت

اینها به این معناست که دریا کریم است

 

باران ببـارد خـوب و بـد فرقـی ندارد

باران بـرای کـل آدم‌هـا کریـم است

 

آقا بیا کــه پشت در سائل رسیده

طوفان زده انگار بر ساحـل رسیده

 

آقا برایت یک حـرم بایـد بسازیـم

یک پنجره فولاد هم بایـد بسازیـم

 

پایین پایت می‌شـود یک باب قاسـم

بالا سرت باب الکـرم بایـد بسازیـم

 

یک باب صادق ، باب باقر، باب سجاد

یعنی سه صحن دیگرم باید بسازیـم

 

بایـد فراخـوان داد بیـن شاعـرانت

ترکیب بنـد محتشـم بایـد بسازیـم

 

در بین اشعارم شبی آقا به من گفت

صحنی بـرای مـادرم بایـد بسازیـم

 

ای ناخـدای کشتـی اولاد زهرا

کی می‌رود از خاطر تو یـاد زهرا

 

هرگز نشد روزی به فکـر در نیفتی

هر شب به یاد چـادر مادر نیفتـی

 

اینجا ملائک بال خود را پهن کردند

از روی سجاده شبی با سر نیفتـی

 

هر روز می‌‌افتـی زمین در راه خانـه

مـا آرزو داریـم تـا دیگـر نیفتـی

 

مـا آرزو داریـم مثـل مـادر خـود

آتش نگیری بیـن خاکستـر نیفتی

 

این اشک‌ها یعنی که ما طاقت نداریم

مـا هیچ جایی جز همین هیئت نداریم

 

هرشب کنار سفره در فکـر حسینـم

 

امشب دوباره قصد استغفـار کـردم

یعنی  به کوچک بودنم اقـرار کردم

 

می‌خواهم از حالا فقط مـال تـو باشم

شرمنده‌ام آقا که بـد رفتـار کردم

 

می‌دیدم اینکه خار چشمت هستم اما

بیهوده بر این کـارها اصـرار کردم

 

امشب به جـای گفتـن العفـو العفـو

هفتاد دفعـه یا حسـن تکرار کردم

 

هرشب کنار سفره در فکـر حسینـم

امشب به یاد مجتبی افطـار کردم

 

من نذر کردم که غلامت باشم آقا

تا آخـر عمـرم به نـامت باشم آقا

 

ای اولین فرزند زهرا یا حسن جـان

ای دلبر و دلبنـد زهرا یا حسن جان

 

تو آمدی زهرا و حیدر شـاد هستند

ای معنی لبخنـد زهرا یا حسن جان

 

مادر تو را هر لحظه در آغوش دارد

یعنی شدی در بند زهرا یا حسن جان

 

یارب به حق مجتبی همسایه‌ها را...

نامت شده سوگند زهرا یا حسن جان

 

تو آمدی تـا آبروی شهــر باشی

دروازۀ رحمت به سوی شهر باشی

 

مهر شمـا در سینـه از روز ازل بود

با صلح جنگیـدن نبردی بی بدل بود

 

ای مـرجع تقلیـد عظمـای مدینه

رفتارتـان حی علی خیـر العمـل بود

 

ای بهترین  شاگرد دست آموز حیدر

دشمن اسیر ضرب شصتت در جمل بود

 

با بانگ تکبیرت زمین می‌لـرزد آقا

انگـار پـای دشمنت روی گسـل بـود

 

خون تو در رگ‌های قاسم موج می‌زد

چون مرگ شیرین‌تر برایش از عسل بود

 

تـو روی نـام مـادرت حساس هستی

استاد رزم حضرت حضرت عباس هستی

 

من خوب می‌دانم که این آقا کریم است

جای کبوتر بین صحنش یا کریم است

 

اینجا کسـی با دست خالـی برنگشتـه

آقا شبیـه مـادرش زهـرا کریم است

 

هرکس به دریا رفت مروارید برداشت

اینها به این معناست که دریا کریم است

 

باران ببـارد خـوب و بـد فرقـی ندارد

باران بـرای کـل آدم‌هـا کریـم است

 

آقا بیا کــه پشت در سائل رسیده

طوفان زده انگار بر ساحـل رسیده

 

آقا برایت یک حـرم بایـد بسازیـم

یک پنجره فولاد هم بایـد بسازیـم

 

پایین پایت می‌شـود یک باب قاسـم

بالا سرت باب الکـرم بایـد بسازیـم

 

یک باب صادق ، باب باقر، باب سجاد

یعنی سه صحن دیگرم باید بسازیـم

 

بایـد فراخـوان داد بیـن شاعـرانت

ترکیب بنـد محتشـم بایـد بسازیـم

 

در بین اشعارم شبی آقا به من گفت

صحنی بـرای مـادرم بایـد بسازیـم

 

ای ناخـدای کشتـی اولاد زهرا

کی می‌رود از خاطر تو یـاد زهرا

 

هرگز نشد روزی به فکـر در نیفتی

هر شب به یاد چـادر مادر نیفتـی

 

اینجا ملائک بال خود را پهن کردند

از روی سجاده شبی با سر نیفتـی

 

هر روز می‌‌افتـی زمین در راه خانـه

مـا آرزو داریـم تـا دیگـر نیفتـی

 

مـا آرزو داریـم مثـل مـادر خـود

آتش نگیری بیـن خاکستـر نیفتی

 

این اشک‌ها یعنی که ما طاقت نداریم

مـا هیچ جایی جز همین هیئت نداریم

 

۱ نظر

 
  • ثریا
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

    اینجا کسـی با دست خالـی برنگشتـه آقا شبیـه مـادرش زهـرا کریم است سلام بر کریم اهل بیت (ع)

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×