سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

با خود اضافه چادر و معجر بیاورید

دیگر برای پر زدنم پر بیاورید

هفت آسمان برای کبوتر بیاورید

 

غربت توان دیدن من را ربوده است

این خار را ز چشم ترم در بیاورید

 

تا خوب و بد حلال کنند این غریب را

ایتام را برابر بستر بیاورید

 

زخم سرم که هم نمی‌آید،  چه می‌کنید

جای طبیب چارۀ دیگر بیاورید

 

آن معجری که نیمی از آن سوخت پشت در

آن را برای بستن این سر بیاورید

 

چندی است سخت تشنۀ دیدار گشته‌ام

کوثر برای ساقی کوثر بیاورید

 

مهری برای  سجدۀ من وقت احتضار

از خاک روی چادر مادر بیاورید

 

بار دگر به کوفه اگر راهتان فتاد

با خود اضافه  چادر و معجر بیاورید

 

با خود اضافه چادر و معجر بیاورید

دیگر برای پر زدنم پر بیاورید

هفت آسمان برای کبوتر بیاورید

 

غربت توان دیدن من را ربوده است

این خار را ز چشم ترم در بیاورید

 

تا خوب و بد حلال کنند این غریب را

ایتام را برابر بستر بیاورید

 

زخم سرم که هم نمی‌آید،  چه می‌کنید

جای طبیب چارۀ دیگر بیاورید

 

آن معجری که نیمی از آن سوخت پشت در

آن را برای بستن این سر بیاورید

 

چندی است سخت تشنۀ دیدار گشته‌ام

کوثر برای ساقی کوثر بیاورید

 

مهری برای  سجدۀ من وقت احتضار

از خاک روی چادر مادر بیاورید

 

بار دگر به کوفه اگر راهتان فتاد

با خود اضافه  چادر و معجر بیاورید

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×