سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

به مناسبت نیمۀ شعبان

از شب میلاد گوید یا لثارات الحسین

سامره امشب ز شب‌های دگر زیباتری

در جلال و در شرف امّ القرای دیگری

 

سر به سر لبریز از عطر گل پیغمبری

جنّه الفردوس یا باغ محمّد پروری

 

کعبۀ دل قبلۀ جان یا که شهر حیدری

مهدی از تو تو دل از خلق دو عالم می‌بری

 

هست و بود کبریا را در بغل بگرفته‌ای

جان ختم الانبیا را در بغل بگرفته‌ای

 

سامره امشب چو باغ لاله از هم واشدی

کعبه را در بر گرفتی قبلۀ دل‌ها شدی

 

با صفاتر از حرم خرّم تر از سینا شدی

روحبخش روح عیسی طور صد موسی شدی

 

نور بخش چشم خورشید جهان آرا شدی

الله الله زادگاه یوسف زهرا شدی

 

خویش را محو جمال شاهد اقبال کن

خنده زن با لاله خندان نرگس حال کن

 

آخرین مرد قیام اهل بیت است این پسر

وارث خون تمام اهل بیت است این پسر

 

گفتگوی صبح و شام اهل بیت است این پسر

صاحب کلّ مقام اهل بیت است این پسر

 

تیغ بیرون از نیام اهل بیت است این پسر

بلکه دست انتقام اهل بیت است این پسر

 

انتقام خون مظلومان به دین اوست دین

از شب میلاد گوید یالثارات الحسین

 

عاشقان با بذل جان گلبانگ جانان بشنوید

بانگ تبریک از خدای حیّ منّان بشنوید

 

ذکر جاء الحق ز نخل و باغ و بستان بشنوید

نام مهدی از زبان هر مسلمان بشنوید

 

وصف آن گل راز مرغان خوش الحان بشنوید

اهل قرآن از زبانش صوت قرآن بشنوید

 

سورۀ قدر از دهان او طنین انداخته

شورها در آسمان و در زمین انداخته

 

این چراغ آرزوی دودمان آدم است

این نه یک آیت که در معنی کتاب محکم است

 

انبیا را اوّل است و اولیا را خاتم است

این نه یک طفل زمینی پیر عرش اعظم است

 

این مسیحای عزیز یازده عیسی دم است

ای حکیمه احترامش کن که جان عالم است

 

این همه بود و هم هست امام عسکری است

همچو قرآن بر سر دست امام عسکری است

 

ای عروس بیت آل فاطمه مادر شدی

مادر تنها امید آل پیغمبر شدی

 

عطر زهرایی گرفتی کوثر کوثر شدی

الله الله در پسر زادن ز مریم سر شدی

 

بحر موّاج شرف را از شرف گوهر شدی

آسمان احمدی ماهی خدا منظر شدی

 

حبّذا مرآت ذات ذوالجلال آورده‌ای

چارده معصوم را در یک جمال آورده‌ای

 

 

ای کویر دل بهار از ابر رحمت بار تو

ای چراغ آفرینش روشن از رخسار تو

 

ای صفای انتظار از دامن گلزار تو

آفتاب آورده سر بر سایۀ دیوار تو

 

شهریارا شهریاران بَردۀ بازار تو

عید ما یک لحظه، آن هم لحظۀ دیدار تو

 

تیرگی‌ها عاقبت مغلوب نورت می‌شود

شام صبح از نور خورشید ظهورت می‌شود

 

باغبانا تشنۀ گل‌ها بهارت تا به کی

حملۀ باد خزان بر لاله‌زارت تا به کی

 

زاغ‌های زشت گرد شاخسارت تا به کی

آفتاب کعبه، کعبه بی قرارت تا به کی

 

چشم مظلومان عالم اشکبارت تا به کی

پرچم ثاراللّهی چشم انتظارت تا به کی

 

کی شود عدل تو در کلّ زمین کامل شود

با ظهورت آیۀ اکمال دین کامل شود

 

ای خدا را دست و بازو دست بر شمشیر کن

آیۀ فتحاً مبین را بر همه تفسیر کن

 

آفرینش را پر از گلواژۀ تکبیر کن

سرکشان را دست وپا در حلقۀ زنجیر کن

 

کلّ عالم را به تیغ عدل خود تسخیر کن

نار عاشورائیان را نور عالمگیر کن

 

ای خدا را دست قدرت ای علی را نور عین

تا به کی فریاد ما این الحسن این الحسین

 

یابن طاها داد دندان پیمبر را بگیر

داد عترت، داد قرآن، داد حیدر را بگیر

 

داد احمد، داد محسن، داد مادر را بگیر

داد زینب، داد ثارالله اکبر را بگیر

 

همچو قرآن در بغل آن جسم بی سر را بگیر

انتقام اکبر و عباس و اصغر را بگیر

 

زیر و رو کن کاخ استبداد و حکم داد کن

از اسارت عمّه‌های خویش را آزاد کن

 

سیّدی انسیّهُ الحورا صدایت می‌زند

بین آن دیوار و در زهرا صدایت می‌زند

 

صحنۀ خونین عاشورا صدایت می‌زند

دور مقتل زینب کبرا صدایت می‌زند

 

کودکی در دامن صحرا صدایت می‌زند

تشنه‌ای گم کرده سقّا را صدایت می‌زند

 

ای ظهورت بر همه میلاد هم عهدی بیا

نخل میثم می‌زند فریاد یا مهدی بیا

به مناسبت نیمۀ شعبان

از شب میلاد گوید یا لثارات الحسین

سامره امشب ز شب‌های دگر زیباتری

در جلال و در شرف امّ القرای دیگری

 

سر به سر لبریز از عطر گل پیغمبری

جنّه الفردوس یا باغ محمّد پروری

 

کعبۀ دل قبلۀ جان یا که شهر حیدری

مهدی از تو تو دل از خلق دو عالم می‌بری

 

هست و بود کبریا را در بغل بگرفته‌ای

جان ختم الانبیا را در بغل بگرفته‌ای

 

سامره امشب چو باغ لاله از هم واشدی

کعبه را در بر گرفتی قبلۀ دل‌ها شدی

 

با صفاتر از حرم خرّم تر از سینا شدی

روحبخش روح عیسی طور صد موسی شدی

 

نور بخش چشم خورشید جهان آرا شدی

الله الله زادگاه یوسف زهرا شدی

 

خویش را محو جمال شاهد اقبال کن

خنده زن با لاله خندان نرگس حال کن

 

آخرین مرد قیام اهل بیت است این پسر

وارث خون تمام اهل بیت است این پسر

 

گفتگوی صبح و شام اهل بیت است این پسر

صاحب کلّ مقام اهل بیت است این پسر

 

تیغ بیرون از نیام اهل بیت است این پسر

بلکه دست انتقام اهل بیت است این پسر

 

انتقام خون مظلومان به دین اوست دین

از شب میلاد گوید یالثارات الحسین

 

عاشقان با بذل جان گلبانگ جانان بشنوید

بانگ تبریک از خدای حیّ منّان بشنوید

 

ذکر جاء الحق ز نخل و باغ و بستان بشنوید

نام مهدی از زبان هر مسلمان بشنوید

 

وصف آن گل راز مرغان خوش الحان بشنوید

اهل قرآن از زبانش صوت قرآن بشنوید

 

سورۀ قدر از دهان او طنین انداخته

شورها در آسمان و در زمین انداخته

 

این چراغ آرزوی دودمان آدم است

این نه یک آیت که در معنی کتاب محکم است

 

انبیا را اوّل است و اولیا را خاتم است

این نه یک طفل زمینی پیر عرش اعظم است

 

این مسیحای عزیز یازده عیسی دم است

ای حکیمه احترامش کن که جان عالم است

 

این همه بود و هم هست امام عسکری است

همچو قرآن بر سر دست امام عسکری است

 

ای عروس بیت آل فاطمه مادر شدی

مادر تنها امید آل پیغمبر شدی

 

عطر زهرایی گرفتی کوثر کوثر شدی

الله الله در پسر زادن ز مریم سر شدی

 

بحر موّاج شرف را از شرف گوهر شدی

آسمان احمدی ماهی خدا منظر شدی

 

حبّذا مرآت ذات ذوالجلال آورده‌ای

چارده معصوم را در یک جمال آورده‌ای

 

 

ای کویر دل بهار از ابر رحمت بار تو

ای چراغ آفرینش روشن از رخسار تو

 

ای صفای انتظار از دامن گلزار تو

آفتاب آورده سر بر سایۀ دیوار تو

 

شهریارا شهریاران بَردۀ بازار تو

عید ما یک لحظه، آن هم لحظۀ دیدار تو

 

تیرگی‌ها عاقبت مغلوب نورت می‌شود

شام صبح از نور خورشید ظهورت می‌شود

 

باغبانا تشنۀ گل‌ها بهارت تا به کی

حملۀ باد خزان بر لاله‌زارت تا به کی

 

زاغ‌های زشت گرد شاخسارت تا به کی

آفتاب کعبه، کعبه بی قرارت تا به کی

 

چشم مظلومان عالم اشکبارت تا به کی

پرچم ثاراللّهی چشم انتظارت تا به کی

 

کی شود عدل تو در کلّ زمین کامل شود

با ظهورت آیۀ اکمال دین کامل شود

 

ای خدا را دست و بازو دست بر شمشیر کن

آیۀ فتحاً مبین را بر همه تفسیر کن

 

آفرینش را پر از گلواژۀ تکبیر کن

سرکشان را دست وپا در حلقۀ زنجیر کن

 

کلّ عالم را به تیغ عدل خود تسخیر کن

نار عاشورائیان را نور عالمگیر کن

 

ای خدا را دست قدرت ای علی را نور عین

تا به کی فریاد ما این الحسن این الحسین

 

یابن طاها داد دندان پیمبر را بگیر

داد عترت، داد قرآن، داد حیدر را بگیر

 

داد احمد، داد محسن، داد مادر را بگیر

داد زینب، داد ثارالله اکبر را بگیر

 

همچو قرآن در بغل آن جسم بی سر را بگیر

انتقام اکبر و عباس و اصغر را بگیر

 

زیر و رو کن کاخ استبداد و حکم داد کن

از اسارت عمّه‌های خویش را آزاد کن

 

سیّدی انسیّهُ الحورا صدایت می‌زند

بین آن دیوار و در زهرا صدایت می‌زند

 

صحنۀ خونین عاشورا صدایت می‌زند

دور مقتل زینب کبرا صدایت می‌زند

 

کودکی در دامن صحرا صدایت می‌زند

تشنه‌ای گم کرده سقّا را صدایت می‌زند

 

ای ظهورت بر همه میلاد هم عهدی بیا

نخل میثم می‌زند فریاد یا مهدی بیا

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×