سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

سلام ما بر تو و به حیدر صفدرت

در صف پیغمبران، آیت عظمی تویی

پیک خدا زینت مسجد الاقصی تویی

ماه درخشندۀ لیله الاسری تویی

منبع نور رخ حضرت زهرا تویی

 

کعبه تویی دل تویی کعبۀ دل ها تویی

 

مهر درخشان بُود ذره‌ای از روی تو

قبله شود آشکار از خم ابروی تو

جان جهانی بود بسته به یک موی تو

ای به فدای تو و مسیر نیکوی تو

 

خاتم پیغمبران، حضرت طاها تویی

 

مات کلیم الله از معجز قرآن تو

نوح بود بنده‌ای در خط فرمان تو

عیسی مریم بود طفل دبستان تو

حاتم طائی یکی ریزه‌خور خوان تو

 

طوطی شکر دهن لعل شکرخا تویی

 

علم جهان قطره و علم تو دریا بود

مستمع درس تو صد چو مسیحا بود

رایت حسن تو بر عرش معلی بود

زهرۀ ایوان تو حضرت زهرا بود

 

در فلک معرفت عقد ثریا تویی

 

منطق کوبنده‌ات کلامی از کبریاست

حدیث لبخند تو چکامه‌ای دلرباست

من چه بخوانم تو را که نام تو کبریاست

احمد و بوالقاسم و محمد و مصطفی ست

 

ای امنا را امین، ‌امین والا تویی

 

روز گزینش تو، بر سمت رهبری است

جشن شکوهمند، بعثت پیغمبری است

مکتب ما حیدری است، مذهب ما جعفری است

شعار ما یا علی است، ز هر خطائی بری است

 

شافع ما شیعیان به یوم عقبی تویی

 

توئی که با خلق و خو ز انبیا برتری

آمنه را گوهری خدیجه را شوهری

پیغمبری رهبری سرآمدی سروری

ماذنه را منظری، ستارۀ منبری

 

طور تجلای عشق،‌ آن ید بیضا تویی

 

سلام ما بر تو و به حیدر صفدرت

به بانوی بانوان فاطمۀ اطهرت

بر حسن و حسین، زینب غم پرورت

به بوذر و به سلمان به مالک اشترت

 

قلب شریعت تو و مدار تقوا تویی

 

بر اثر مهر تو مَلَک دل آباد شد

به بنده افتاد از بندگی آزاد شد

علی به شاگردیت نشست و استاد شد

مدیحه گوی تو و سبط تو خوش زاد شد

 

سلام ما بر تو و به حیدر صفدرت

در صف پیغمبران، آیت عظمی تویی

پیک خدا زینت مسجد الاقصی تویی

ماه درخشندۀ لیله الاسری تویی

منبع نور رخ حضرت زهرا تویی

 

کعبه تویی دل تویی کعبۀ دل ها تویی

 

مهر درخشان بُود ذره‌ای از روی تو

قبله شود آشکار از خم ابروی تو

جان جهانی بود بسته به یک موی تو

ای به فدای تو و مسیر نیکوی تو

 

خاتم پیغمبران، حضرت طاها تویی

 

مات کلیم الله از معجز قرآن تو

نوح بود بنده‌ای در خط فرمان تو

عیسی مریم بود طفل دبستان تو

حاتم طائی یکی ریزه‌خور خوان تو

 

طوطی شکر دهن لعل شکرخا تویی

 

علم جهان قطره و علم تو دریا بود

مستمع درس تو صد چو مسیحا بود

رایت حسن تو بر عرش معلی بود

زهرۀ ایوان تو حضرت زهرا بود

 

در فلک معرفت عقد ثریا تویی

 

منطق کوبنده‌ات کلامی از کبریاست

حدیث لبخند تو چکامه‌ای دلرباست

من چه بخوانم تو را که نام تو کبریاست

احمد و بوالقاسم و محمد و مصطفی ست

 

ای امنا را امین، ‌امین والا تویی

 

روز گزینش تو، بر سمت رهبری است

جشن شکوهمند، بعثت پیغمبری است

مکتب ما حیدری است، مذهب ما جعفری است

شعار ما یا علی است، ز هر خطائی بری است

 

شافع ما شیعیان به یوم عقبی تویی

 

توئی که با خلق و خو ز انبیا برتری

آمنه را گوهری خدیجه را شوهری

پیغمبری رهبری سرآمدی سروری

ماذنه را منظری، ستارۀ منبری

 

طور تجلای عشق،‌ آن ید بیضا تویی

 

سلام ما بر تو و به حیدر صفدرت

به بانوی بانوان فاطمۀ اطهرت

بر حسن و حسین، زینب غم پرورت

به بوذر و به سلمان به مالک اشترت

 

قلب شریعت تو و مدار تقوا تویی

 

بر اثر مهر تو مَلَک دل آباد شد

به بنده افتاد از بندگی آزاد شد

علی به شاگردیت نشست و استاد شد

مدیحه گوی تو و سبط تو خوش زاد شد

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×