سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

جبریل بال فرش کند پیش پای او

زیباترین پدیدۀ دامان کوثر است

این ماه پاره، روشنی چشم حیدر است

 

در گریه‌اش مغازلۀ ابر و آسمان

در خنده‌اش طراوت جان پیمبر است

 

جبریل بال فرش کند پیش پای او

در التیام زخم، مسیحای دیگر است

 

نام قشنگ او: هوس واژه‌های شعر

در شاه بیت حادثه مضمون برتر است

 

آه ای حسین! ای هیجان شکوهمند!

تقدیر تو حرارت تقدیر مادر است

 

افسانه نیستی که بهای حقیقتی

تعبیر سرخ هر چه که در عشق بهتر است

 

نقش حماسه می‌زند آفاق چشم را

هر جا خیال کرب و بلایت مصوّر است

 

دنیا به بوی نام تو تعظیم می‌کند

آزادگی همیشه ز نامت معطر است

جبریل بال فرش کند پیش پای او

زیباترین پدیدۀ دامان کوثر است

این ماه پاره، روشنی چشم حیدر است

 

در گریه‌اش مغازلۀ ابر و آسمان

در خنده‌اش طراوت جان پیمبر است

 

جبریل بال فرش کند پیش پای او

در التیام زخم، مسیحای دیگر است

 

نام قشنگ او: هوس واژه‌های شعر

در شاه بیت حادثه مضمون برتر است

 

آه ای حسین! ای هیجان شکوهمند!

تقدیر تو حرارت تقدیر مادر است

 

افسانه نیستی که بهای حقیقتی

تعبیر سرخ هر چه که در عشق بهتر است

 

نقش حماسه می‌زند آفاق چشم را

هر جا خیال کرب و بلایت مصوّر است

 

دنیا به بوی نام تو تعظیم می‌کند

آزادگی همیشه ز نامت معطر است

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×