سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

شوق پرواز

بده در راه خدا، من به خدا محتاجم

 من به بخشندگی آل عبا محتاجم

 

 از قنوت سحر مادرتان جا ماندم

 پسرحضرت زهرا به دعا محتاجم

 

 مهربان کاش زهیری بغلم می‌کردی

 من به آغوش پُرازمِهرشما محتاجم

 

 فطرس نفس مرا گوشۀ چشمی کافی است

 با پروبال شکسته به شفا محتاجم

 

 شوق پرواز بده روح زمین گیر مرا

 به جنون سرایوان طلا محتاجم

 

 دود این شهرمرا از نفس انداخته است

 به هوای حرم کرببلا محتاجم

 

 چه قدرگریه کنم تا نبری از یادم؟

 درسراشیبی قبرم به شما محتاجم

شوق پرواز

بده در راه خدا، من به خدا محتاجم

 من به بخشندگی آل عبا محتاجم

 

 از قنوت سحر مادرتان جا ماندم

 پسرحضرت زهرا به دعا محتاجم

 

 مهربان کاش زهیری بغلم می‌کردی

 من به آغوش پُرازمِهرشما محتاجم

 

 فطرس نفس مرا گوشۀ چشمی کافی است

 با پروبال شکسته به شفا محتاجم

 

 شوق پرواز بده روح زمین گیر مرا

 به جنون سرایوان طلا محتاجم

 

 دود این شهرمرا از نفس انداخته است

 به هوای حرم کرببلا محتاجم

 

 چه قدرگریه کنم تا نبری از یادم؟

 درسراشیبی قبرم به شما محتاجم

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×